วัดและศาสนสถาน

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี

วัดสำคัญ

รู้จักกับโบราณสถานสำคัญมากมาย รอบๆตัวคุณ 

แหล่งชุมชนโบราณ

แหล่งชุมชนโบราณที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ

บุคคลสำคัญ

รู้จักกับบุคคลสำคัญๆ

ของจังหวัดลพบุรี

 พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัย เดิมเรียก ละโว้ นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีหลักฐานที่สำคัญคือ พระปรางค์สามยอด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี เป็นศิลปะเขมรสมัยบายนอายุราว พุทธศตวรรษที่ ๑๘ และมีศาลพระกาฬซึ่งเก่าแก่ในสมัยเดียวกัน

กรมศิลปกร สนับสนุนข้อมูล

วัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี
โบราณสถานวัดบันไดหิน

ศาลพระกาฬ

วัดนครโกษา ลพบุรี
วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี
วัดพระยาออก
วัดตองปุ

วัดตองปุ

วัดเสาธงทอง
วัดไลย์

วัดไลย์

วัดเขาสมอคอน

วัดเขาสมอคอน

วัดเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี
วัดชีป่าสิตาราม ลพบุรี

วัดชีป่าสิตาราม

วัดเวฬุวัน เขาจีนแล ลพบุรี
วัดหนองเต่า ลพบุรี

วัดหนองเต่า

วัดท่าแค ลพบุรี

วัดท่าแค

วัดบันไดสามเสน

วัดบันไดสามแสน

วัดถ้ำช้างเผือก

วัดถ้ำช้างเผือก

วัดเขาวงกฏ

วัดเขาวงกฏ

punoi04.jpg