top of page
ร้านซีฟู้ด
อาหารทะเล

จังหวัดลพบุรี

JR Restaurant Park Resort

 

อาณาจักรความสุขของจังหวัดลพบุรี ที่นี่นอกจากจะบริการอาหารเลิศรสแล้ว ลูกค้ายังจะได้สัมผัสบรรยากาศที่แสนอบอุ่น พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาลาไทยที่สร้างเรียงรายต่อกันเป็นแนวยาว ที่คุณจะเดินชมไม่มีเบื่อ เจ้าของร้านตั้งใจสร้างร้านนี้ขึ้นมาให้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ ที่จะพากันมาสัมผัสบรรยากาศร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี 

การเดินทาง:

จากวงเวียนสระแก้ว ตรงไปทางป่าหวาย ผ่านวงเวียนบริเวณค่ายทหาร กรมรบพิเศษป่าหวาย ตรงไปทางถนนเลี่ยงเมือง เมื่อถึงเชิงสะพานสูง จะเห็นป้ายบอกทางไปเจอาร์เรสเตอรองท์ปาร์ครีสอร์ท ตรงไปตามป้ายบอกทางประมาณ 500 เมตร

bottom of page