top of page

สวดมนต์ข้ามปี 2559-2560
จังหวัดลพบุรี

นายอรรถพล  วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี เปิดเผยว่า วัดในจังหวัดลพบุรี  ได้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสาธุชนที่จะร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี (ส่งท้ายปีเก่า-ต้นรับปีใหม่ 2560) เพื่อเสริมบารมีและได้ร่วมบุญร่วมกุศล สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ทำใจให้สงบ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่วิถีคนไทยตลอดไป โดยมีความเชื่อที่ว่า เมื่อได้สวดมนต์ข้ามปีแล้ว ผลบุญกุศลจะนำพาให้พบกับความสุข ความโชคดี ตลอดทั้งปีและตลอดไป ซึ่งทุกท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีได้ในหลายพื้นที่ของ ททท.สำนักงานลพบุรี ดังนี้

1.วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

กิจกรรม : สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 20.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 00.30 น.
กิจกรรมอื่นๆ : นมัสการหลวงพ่อโต  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารเก่าแก่ศิลปะอยุธยา สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  และชมตึกปิจู (ตึกโรโรซาน) ซึ่งเป็นที่พำนักของราชฑูตชาวเปอร์เซียในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 081-7806603 พระครูศิริจริยาภรณ์

2.วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (เขาพระงาม) อ.เมือง จ.ลพบุรี
กิจกรรม : สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 00.01 น.
กิจกรรมอื่นๆ : นมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำพญามังกร (ถ้ำภัทราวุโธ) ซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงแบบโบราณ ซากฐานพระสถูปเจดีย์เก่าบนยอดเขา และนมัสการพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล ปางมารวิชัย(หลวงพ่อพระงาม) ประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาพระงาม สูงเด่นเป็นสง่ากว่า 34 เมตร
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 081-5864734 หลวงพี่จี๊ด

3.วัดป่าธรรมโสภณ อ.เมือง จ.ลพบุรี
กิจกรรม : สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป
กิจกรรมอื่นๆ : นมัสการพระประธานประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ หลวงพ่อพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์ พระพุทธรูปหินทราย องค์ใหญ่ที่สุด อายุกว่า 1,204 ปี เป็นพระพุทธรูปที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่โตที่สุดที่สร้างจากหินทรายมีขนาดหน้าตักวัดได้ 2 เมตร 30 เซนติเมตร ความสูงวัดได้ 3 เมตร 80 เซนติเมตร
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 085-1743617 036-412584, 036-411749

4.วัดเขาสมโภชน์ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

กิจกรรม : สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 05.00 น.
กิจกรรมอื่นๆ : วัดเขาสมโภชน์ เป็นที่ปฏิบัติธรรมเห็นกรรมเวรอดีตชาติทำกรรมอะไรไว้บ้าง และมีความพิเศษดังนี้เป็นสถานที่ให้ความรู้ทางด้านกฎแห่งกรรม / ไปไหว้พระอรหันต์ที่กลายเป็นหินบนยอดเขา / ไปกราบมนัสการหลวงปู่คง อยู่ในโลงแก้วไม่เน่าไม่เปื่อย / ไปทำบุญให้กับฝูงลิงที่นับวันมากขึ้นทุกที / ไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไพร มีถ้ำและธรรมชาติที่สวยงาม (ถ้ำกว่า 19 ถ้ำ) ภายในแต่ละถ้ำจะแลเห็นหินงอกหินย้อยที่สวยงาม / ไปค้างจะมีบริการให้ครบหมดที่นอน หมอน มุ้ง กลด ผ้าห่ม / อาหารจะเป็นมังสะวิรัติหมด ไม่มีเนื้อสัตว์
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 086-0105443

bottom of page