top of page

ระวังลิงข้ามถนน ที่เดียวในโลก

ระวังลิงข้ามถนน
จังหวัดลพบุรีถือเป็นจังหวัดที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งวานร แต่ความเจริญเข้ามามากความเสี่ยงของลิงที่อาศัยอยู่ในเมืองอย่างลิงศาลพระกาฬและลิงพระปรางค์สามยอดต้องเสี่ยงเดินข้ามถนนทุกวันบางวันถูกรถชนเจ็บตายในแต่ละเดือนจำนวนมาก วอนผู้ขับขี่ให้ความระมัดระวัง  
นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้ออกรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์จุดห้ามอาหารลิง บริเวณถนนวิชาเยนทร์ หน้าธนาคารออมสิน, พระปรางค์สามยอด เพื่อจัดระเบียบการควบคุมการให้อาหารลิงตามจุดที่เทศบาลเมืองลพบุรี กำหนด หากฝาฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และติดป้ายประชาสัมพันธ์เตือนระวังลิงข้ามถนน เพื่อความปลอดภัยของลิงที่มักถูกรถชน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังการข้ามถนนของลิงมากขึ้น

 

bottom of page