top of page

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี     

อิฐมอญทำมือ
แห่งชุมชนรามัญ บางขันหมาก จ.ลพบุรี

อิฐมอญบางขันหมาก

ศูนย์เรียนรู้อิฐทำมือของชาวมอญ
สมัยสมเด็จพระนารายณ์

11637.png
11632.png

อิฐแดงโบราณ หรือ อิฐมอญโบราณ ถูกผลิตขึ้น และมีการใช้งานมายาวนานมากกว่า 1,000 ปี นิยมใช้ในการก่อสร้างวัดวาอาราม และซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน ปัจจุบันสามารถแยกอิฐโบราณได้ 3 ชนิด คือ อิฐโบราณเผาแกลบ ผิวขรุขระ ไม่สม่ำเสมอกัน อิฐโบราณเผาฟืน ผิวสัมผัสค่อนข้างเนียนเรียบ และอิฐโบราณเผาฟืนแบบผิวหยาบ มักนิยมใช้ในการนำไปทำผนังอิฐก่อโชว์แนว ด้วยการผลิตแบบทำมือทีละก้อน จึงทำให้อิฐโบราณมีสีและผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ กลายเป็นสเน่ห์ที่ทำให้หลายคนชื่นชอบ สามารถนำไปก่อตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ เช่น สไตล์ลอฟท์ สไล์อินดัสเทรียล สไตล์คันทรี สไตล์วินเทจ และอื่น ๆ ตามความต้องการ

อิฐมอญบางขันหมาก ได้ชื่อว่าเป็นอิฐมอญที่มีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพดีเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ซึ่งผู้คนทั่วไปได้ทราบถึงชื่อเสียงของอิฐมอญในด้านคุณภาพดีราคาถูกมาตั้งแต่โบราณ ชาวมอญบางขันหมากทําอิฐมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเสริมรายได้ในครอบครัวและบางครอบครัวก็ทำเป็นอาชีพหลักจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้

 

อิฐมอญบางขันหมากมี ๓ แบบ คือ
๑) อิฐมอญขนาดทั่วไป
๒) อิฐมอญขนาดใหญ่
๓) อิฐมอญขนาดจัมโบ้


ปัจจุบันอาชีพอิฐมอญในบ้านบางขันหมากนั้นค่อนข้างมีน้อยลงไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าที่ทำกันแล้วด้วยสถานที่ไม่อำนวย และต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง แต่ภาพก้อนอิฐในโรงเผาที่กลุ่มด้วยควันในเตายังคงติดตาสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวมอญบางขันหมากอยู่เสมอ เพราะอิฐมอญบางขันหมากขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพความคงทนที่เป็นที่นิยมในย่านนี้

 

การทำอิฐมอญของชุมชนมอญบางขันหมากก็จะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการทำ วัตถุดิบ ขั้นตอนการทำที่ประณีต แต่เมื่อเวลาผ่านไปตามยุคตามสมัยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในชุมชน ในสมัยก่อนชุมชนชาวมอญนิยมกันมากในเรื่องการทำอิฐมอญ ซึ่งส่วนใหญ่วัตถุดิบก็หาได้ง่ายทั่วในท้องถิ่น และยังสร้างรายได้ให้คนในอดีตได้ดี แต่ปัจจุบันเริ่มมีผู้สนใจน้อยลง เพราะใช้แรงงานที่หนักแถมรายได้ยังน้อย เนื่องจากส่วนมากคนที่ทำเป็นหรือทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมก็เริ่มมีอายุมากขึ้นและสุขภาพร่างกายก็แย่ลงไป จนไม่สามารถทำอิฐมอญต่อไปได้ แต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างในชุมชนมอญบางขันหมาก แต่ก็ไม่ได้ทำเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง แต่บางคนก็ทำไว้ใช้และถ้าใครมาขอซื้อก็จะขาย และเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ส่วนมากก็จะออกไปหางานทำข้างนอก ทำให้ไม่มีใครมาทำการสืบทอดต่อในเรื่องของการทำอิฐมอญจนทำให้อาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากนี้ค่อยๆ หายไปจากชุมชนมอญบางขันหมาก


ปัจจุบันการทำอิฐมอญของชาวมอญบางขันหมาก เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยรามัญที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวมอญบางขันหมาก ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีได้ โดยนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถมาท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง

อิฐมอญ อิฐแดง อิฐโชว์โบราณ อิฐทนไฟ ราคาถูก
อิฐมอญ อิฐแดง อิฐโชว์โบราณ อิฐทนไฟ ราคาถูก
อิฐมอญ อิฐแดง อิฐโชว์โบราณ อิฐทนไฟ ราคาถูก
อิฐมอญ อิฐแดง อิฐโชว์โบราณ อิฐทนไฟ ราคาถูก
อิฐมอญ อิฐแดง อิฐโชว์โบราณ อิฐทนไฟ ราคาถูก
อิฐมอญ อิฐแดง อิฐโชว์โบราณ อิฐทนไฟ ราคาถูก
ต้องการ อิฐแดงโบราณ หรือ อิฐมอญโบราณแท้ 
ก้อนใหญ่ ก้อนละ 10 บาท
ก้อนเล็ก ก้อนละ 4 บาท

ใช้เวลาทำอิฐ และตากแห้ง 2 สัปดาห์ (กรณีฝนไม่ตก) กรุณาสั่งจองล่วงหน้า
สนใจติดต่อ  คุณรัชดา  086-8103413
bottom of page