top of page

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี     

ทัวร์วันเดียวเที่ยวลพบุรี

วันเดียว เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน แม่น้ำบางขาม ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนขวัญ ศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง ขี่ม้าที่วัลลภาฟาร์ม สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม พร้อมที่พัก อาหาร รถรับส่ง

วันเดียวเที่ยวลพบุรี
ชมวัดวัง- เรียนรู้การขี่ม้า และขี่ม้าที่วัลลภาฟาร์ม - ศูนย์เรียนรู้บ้านพันจิตร

จองวันนี้ เที่ยวเดือนตุลาคม - มกราคม 
ราคา 2,500 บาท ต่อท่าน

เส้นทางเดินเที่ยวชมเมืองลพบุรี-ไหว้พระกาฬ

พระปรางค์สามยอด - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัลลภาฟาร์ม - ศูนย์เรียบรู้บ้านพันจิตร
(จองอย่างต่ำ 6 ท่านขึ้นไป)

(จองอย่างต่ำ

โปรแกรมวันเดียว

นัดพบที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และจุดหมายอื่นๆตามที่ท่านต้องการ

แวะรับประทานอาหารเช้าแถวตลาด จากนั้นเริ่มเส้นทางเดินเท้าชมศิลปะเมืองละโว้ เริ่มจากการชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  สักการะพระบรมสารีริกธาตุ  ณ
ปรางค์ประธาน จากวัดมหาธาตุ เดินมายังวัดวิศรารามวรวิหาร

ชมจิตรกรรมฝาผนัง และไปวัดเชิงท่า ชมพิพิธภัณฑ์โสภณศิลป์เดินย้อนมาที่ถนนเทพราชา  เข้าถนนราชดำเนินถึงประตูแวะชมพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์


12.00 -อาหารเที่ยงร้านดังในตัวเมือง 
บ่าย เดินทางไปวัลลภาฟาร์ม ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
จากนั้น ทีมงานวัลภาฟาร์มให้การต้อนรับ แนะนำขั้นตอน
การเลี้ยงม้า และการขี่ม้าเบื้องต้น จากนั้นเริ่มขี่ม้าจริง
นอกสถานที่ ไปตามทุ่งกว้าง ชมทัศนียภาพสวยงาม
บริเวณรอบๆ

15.00 เดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้านพันจิตร พบปะปราชญชาวบ้าน ชิมขนมเปี๊ยะที่ผลิตจากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ 

16.00  เดินทางกลับสู่ตัวเมืองลพบุรี

ราคารวม

- รถรับส่ง
- อาหารเช้า
- อาหารเที่ยง
- ค่าทัวร์ และการเรียนรู้การขี่ม้า

รถรับส่ง

bottom of page