top of page

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี     

ทัวร์วันเดียวเที่ยวลพบุรี

วันเดียว เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน แม่น้ำบางขาม ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนขวัญ ศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง ขี่ม้าที่วัลลภาฟาร์ม สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม พร้อมที่พัก อาหาร รถรับส่ง

วันเดียวเที่ยวลพบุรี
ชมวัดวัง- วัดเขาจีนแล - ศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง

ราคา 2,000 บาท ต่อท่าน (จองอย่างต่ำ 4 ท่านขึ้นไป)

เส้นทางเดินเที่ยวชมเมืองลพบุรี-ไหว้พระกาฬ

พระปรางค์สามยอด - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดเขาจีนแล  - ศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง

โปรแกรมวันเดียว

นัดพบที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และจุดหมายอื่นๆตามที่ท่านต้องการ

 

ถึงจังหวัดลพบุรี  แวะรับประทานอาหารเช้าแถวตลาด

จากนั้นเริ่มเส้นทางเดินเท้าชมศิลปะเมืองละโว้  เริ่มจากการ

ชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ  ณ

ปรางค์ประธาน จากวัดมหาธาตุ เดินมายังวัดวิศรารามวรวิหาร

ชมจิตรกรรมฝาผนัง และเลยไปวัดเชิงท่า  ชมพิพิธภัณฑ์โสภณศิลป์

เดินย้อนมาที่ถนนเทพราชา  เข้าถนนราชดำเนินถึงประตู

แวะชมพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์

และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์


12.00 -อาหารเที่ยงร้านดังในตัวเมือง 
บ่าย เดินทางไปศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง ใช้เวลาประมาณ 35 นาที

จากนั้น ทีมงานบ้านดินมดแดงให้การต้อนรับ แนะนำการเตรียมดิน

ฝึกปั้นดิน ในรูปแบบต่างๆ การลงสี 

15.00 เดินทางต่อไปยังวัดเขาจันแล 

16.00  เดินทางกลับสู่ตัวเมืองลพบุรี
16.30 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

ราคารวม

- รถรับส่ง
- อาหารเช้า
- อาหารเที่ยง
- ค่าทัวร์

รถรับส่ง

bottom of page