top of page

พันตรีพิจิตร ประคองศรี
ปราชญ์ชาวบ้านตำบลเขาพระงาม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การผลิตข้าวปลอดสารพิษ
ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

บ้านสวนพันจิตร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชุฃนการผลิตข้าวปลอดสารพิษ จดทะเบียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2548 โดยมีพันตรี พิจิตร ประคองศรี เป็นประธาน ได้รวบรวมชาวนาในเขตพื้นที่ ตำบลเขาพระงาม จัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น
เทศบาลตำบลเขาพระงาม พัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้าวกล้องหอมนิล 

ข้าวกล้องหอมนิลเป็นข้าวที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาจนได้ข้าวที่มีเมล็ดข้าวกล้องเรียวยาวสีม่วง  ข้าวกล้องสุกจะนุ่มเหนียว  และมีกลิ่นหอม  น่ารับประทาน 

คุณสมบัติที่สำคัญ
ข้าวกล้องหอมนิลมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และยังประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม  และโพแทสเซียม
ซึ่งสูงกว่าข้าวหอมมะลิ และมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี

1.การปลูกข้าวและพืชผัก ได้ตามมาตราฐานการผลิต GAP และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
2.การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขัดขาว ข้าวกล้อง เช่น จากข้าวขาวดอกมะลิ105  ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ 

3.ผลิตสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องงอก ขนมเปี๊ยะ และกระยาสารท ข้าวไรซืเบอรี่ผสมผลไม้อบแห้ง

บ้านสวนพันจิตร ลพบุรี
บ้านสวนพันจิตร ลพบุรี
บ้านสวนพันจิตร ลพบุรี

กลุ่มมีความเข้มเเข็งการผลิตเพื่อบริโภคภายในชุมชน ขยายสู่นอกชุมชน ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
สามารถเเก้ไขปัญหาผลิตข้าวราคาตกต่ำ ยังทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

คณะกรรมการกลุ่ม

1. พันตรีจิตร  ประคองศรี  ประธานกลุ่ม    2.นายทองคำ  ขำสกุล   รองประธาน

3.นายพล  พูลสม  ประชาสัมพันธ์    4.นายแสง  สีฟ้า  เหรัญญิก  

5.นางสาวพีรยานี  ประคองศรี  เลขานุการ

สินค้าของบ้านสวนพันจิตร
สนใจสั่งซื้อ ขายปลีกและส่ง

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

ขนมอร่อย บ้านสวนพันจิตร ค่ะ ขนมเปี๊ยะไส้ข้าวกล้องงอก
รับออร์เดอร์ล่วงหน้าพร้อม จัดส่ง วันจันทร์ 

โทร.099-5369828 แอด ld line.nux2525

Photo Gallery
บ้านสวนพันจิตร
Coffee & Healthy

แผนที่ บ้านสวนพันจิตร

bottom of page