top of page

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี     

Baandin

Moddang

บ้านดินมดแดง ลพบุรี

ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาใหญ่ที่สุดในภาคกลาง

 ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่สุดในภาคกลาง
ซึ่งเปิดสอนทุกขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผาและ
การทำบ้านดินให้กับผู้สนใจ

 

 "บ้านดินมดแดง" รับสอนปั้นดินเผา, รับงานปั้นตามแบบ
และมีร้านกาแฟสด พร้อม free wifi ด้วย หากใครสนใจ
ไปลองปั้นดิน แวะไปกันได้ จะเที่ยววันเดียว หรือ
จะไปพักคืนนึงก็ได้ 


โทรศัพท์. 081 - 5509697 (ตุ้ย - ประดิษฐ์ โรจนพร)

บ้านดินมดแดงตั้งอยู่ที่ 98/2 หมู่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแลสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ลพบุรี และยังมีศูนย์เรียนรู้การผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้มาเรียนอย่างไม่ขาดสาย และยังถือเป็นสถานที่แวะพักริมทาว ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน
 

ภายในบ้านดินมดแดง ถูกตกแต่งเครื่องปั้นดินเผามากมาย จัดเรียงไว้อย่างสวยงาม มีตั้งแต่กระถางต้นไม้ เตา หม้อดิน ไห ไปจนถึงประติมากรรมจากดิน อย่างรูปปั้นที่มีทั้งเทวรูป ตัวการ์ตูน สัตว์ ที่มีความสวยงามและความหลากหลายให้เลือกมองได้อย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังมีบ้านสร้างจากดิน ที่สะท้อนความพอเพียง ตกแต่งในบรรยากาศที่ร่มรื่น ซึ่งนอกจากจะแวะช็อป

บ้านดินมดแดงนอกจากจะเป็นสถานที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาและประติมากรรมดินเผาแล้ว ยังเป็นสถานที่เรียนรู้ การผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง โดยรับอบรมอาชีพให้กับผู้ที่สนใจมีอาชีพเป็นของตัวเองที่เรียนจากที่นี่และพร้อมนำไปประกอบอาชีพแล้วกว่า 5,000 คน ซึ่ง ลักษณะการสอนจะให้แนวคิด ให้ไอเดีย เป็นพี่เลี้ยง จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

สำหรับคนเรียนหากเป็นบุคคลทั่วไป 12 ชั่วโมง 3,000 บาทส่วนคนที่จะให้ไปสอนข้ามจังหวัด อย่างกรุงเทพฯ คิดต่อคอร์ส 5,000 บาท แต่หากสอนเป็นกลุ่มอย่างบริษัท หรือหน่วยงาน ตั้งแต่
10 คนขึ้นไป หรือเป็นองค์กรการกุศลจะคิด คนละ 1,000 บาท แต่หาก เป็นนักเรียนจะคิดคนละ 200-400 บาท หรืออย่างโครงการของรัฐบาลมีตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ซึ่งราคาจะถูกลงมาอีก

 

ส่วนการบริหารจัดการของบ้านดินมดแดง จะเน้นการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ที่ไม่มีงานทำอย่างผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหา ติดยาเสพติดหรือท้องก่อนวัย ที่ไม่มีโอกาสมีงานทำโดยเปิดโอกาสให้ทำงาานโดยจ่ายเงินเป็นชิ้นงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุบ้านดินมดแดงนับเป็นอีกสถานที่ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากจะจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาแล้ว ยังเป็นสถานที่เรียนรู้และศึกษางานเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเปิดโอกาสทางอาชีพให้กับผู้ที่สนใจ นำไอเดียไปต่อยอด และยังจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลพบุรีได้แวะซื้อของฝากก่อนกลับอีกด้วย

bottom of page