top of page

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี     

สูงเสียดสวรรค์ แตะขอบฟ้าเมืองลพบุรี

พิชิตบันได 3,790 ขั้น
วัดเขาวงพระจันทร์

Package tour
2 Days 1 Night
Wat Khaowongprajan

พิสูจน์รักแท้ 3,790 ขั้น ที่... เขาวงพระจันทร์

พร้อมที่พัก 1 คืน อาหาร  3 มื้อ รถรับส่ง 

ทัวร์เขาวงพระจันทร์ 
2 วัน1 คืน

โปรแกรมท่องเที่ยว  เขาวงพระจันทร์ จังหวัด ลพบุรี  2  วัน  1  คืน

ราคา 4000 บาท ต่อท่าน (จองอย่างต่ำ 4 ท่านขึ้นไป)

 

ขอเชิญคู่หนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวทุกท่าน พิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักเมืองลพบุรี นอกจากนี้ภูเขานี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรื่องท้าวกกขนาก และพระเจ้ากงจีน บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น มีความยาว 1,680 เมตร และยังมีบันไดขึ้นต่อไปได้อีก 180 ขั้น รวมแล้วมีบันไดขึ้นเขาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4,000 ขั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา 
ราคา ภถจ

 

วันแรก

นัดพบที่จังหวัดลพบุรี - สถานีรถไฟ - สถานี บขส

ถึงจังหวัดลพบุรี  เที่ยวชมโบราณสถานสำคัญในเขตตัวเมืองลพบุรี พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
พระปรางค์สามยอด - ศาลพระกาฬ - บ้านวิชาเยนทร์ - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

18.00 น.  แวะรับประทานอาหารค่ำแบบโต้รุ่ง ที่ตลาดโต้รุ่งข้างสถานีรถไฟ
19.00 น.  เดินทางเข้าพักที่ วัลลภาฟาร์มเสตย์

 

วันที่สอง
04.30 น.  ออกเดินทางจากที่พัก ไปยังเขาวงพระจันทร์ 
05.30 น.  เริ่มขึ้นเขา บันไดจำนวน 3,790 ขั้น เพื่อพิชิต "เขาวงพระจันทร์"  เมื่อขึ้นมาถึงยอดข้างบนแล้ว ต้องไม่พลาดนมัสการรอยพระพุทธบาท (รอยพระบาทที่ 4) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อาทิ องค์เทพเจ้ากวนอู องค์พระถังซัมจั๋ง องค์เจ้าพ่อไต๋เสี่ย แม่นางประจันต์ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ที่เขากระโจม หลวงปู่เทพโลกอุดร และหลวงปู่โอภาสี  ชมความสวยงามของวิวบนเขาวงพระจันทร์
09.00 น.  เดินทางลงเขา ตอนลงนี่สบายหน่อย เพราะไม่ต้องออกแรงอะไรมาก หากใครที่อยากประหยัดเวลา ที่นี่ มีขาย "ถุงซิ่ง" ราคา 20 บาท คือถุงกระสอบธรรมดา เวลาใช้ก็เอารองก้นแล้วไถลลงมากับราวจับ ที่กลายสภาพเป็นรางซิ่งทันทีเมื่อใช้ร่วมกับถุงซิ่ง 
10.30 น.  แวะรับประทานผัดไทยเขาวงพระจันทร์  ก่อนเดินทางกลับที่พัก
12.00 น. พักผ่อนตามอัทธยาศัย ที่วัลภาฟาร์มสเตย์
14.30 น.  เดินทางเข้าเมืองลพบุรี ชมพระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ
15.30 น. สิ้นสุดโปรแกรม นำท่านไปยังจุดส่งกลับ


ราคารวม
 

  • ที่พัก 1 คืน ที่วัลลภาฟาร์มเสตย์

  • อาหารเช้า 1 มื้อ  อาหารเที่ยง 1 มิ้อ  อาหารค่ำ 1 มื้อ

  • รถรับส่ง ไปเขาวงพระจันทร์

  • คนนำทางและผู้เชี่ยวชาญการขึ่นเขาวงพระจันทร์

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ
เขาวงพระจันทร์ เขาวงพระจันทร์  เขาวงพระจันทร์ เปิดวันไหน ตำนานเขาวงพระจันทร์ ทางไปเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี เขาวงพระจันทร์ 2560 แผนที่ วัด เขาวง พระจันทร์ ประวัติหลวงปู่ฟัก วัดเขาวงพระจันทร์ เขาวงพระจันทร์ เปิดวันไหน 2560

จองทัวร์

สามารถรับท่านได้ตามจังหวัดที่ระบุ ดังนี้ กรุงเทพ - อยุธยา - อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-นครสวรรค์
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 1500 บาท โดยมีรถรับส่งถึงล้านท่าน เป็นแบบเหมาเฉพาะท่านเท่านั้น

Thanks! Message sent.

bottom of page