top of page

WATERFALL

OF LOPBURI

น้ำตกในจังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังก้านเหลือง

 

เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นน้ำตกที่เกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่  ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ทริปนี้เราจะพาไปดูตั้งแต่จุดกำเนิดน้ำตกที่เป็นตาน้ำที่ผุดขึ้นจากพื้นดินจนไหลเป็นธารน้ำไปปะทะกับชะง่อนหินจนกลายเป็นน้ำตกวังก้านเหลืองเลยละคะ  คิดว่าอาจมีหลายคนสงสัยเหมือนกับเราว่าทำไมถึงชื่อว่าน้ำตกวังก้านเหลือง ด้วยความสงสัยนี้เราจึงสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ความว่า สมัยก่อนมีต้นก้านเหลืองอยู่มาก จนเรียกเป็นชื่อหมู่บ้านเลย น้ำตกนี้จึงชื่อว่าน้ำตกวังก้านเหลือง

น้ำตกวังแสนดี

 

เป็นแก่งหินกั้นลำน้ำพญากลางทำให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็กมีต้นไม้ขนาดกลางทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และปลูกเพิ่มเติมให้ความร่มรื่น สภาพน้ำตกเป็นแก่งเล็ก ๆ ริมทางไปสู่ปรางค์นางผมหอมมีบริเวณสวนป่าเล็ก ๆ อยู่ริมน้ำ ทางเข้าออกสะดวกแต่เป็นถนนลูกรังเหมาะแก่การพักผ่อน สงบ ร่มรื่น  การเดินทาง ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านวังแสนดี ตำบลหนองรี ใกล้ปรางค์นางผมหอม

น้ำตกสวนมะเดื่อ   

 

เกิดจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ใต้หิน  ทำให้น้ำใสสะอาด  ในลำคลองธรรมชาติ  น้ำตกบางชั้นเป็นน้ำร้อนผุดธรรมชาติ    ในบริเวณน้ำตก ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม จำนวนมากกว่า  12 ชั้น
 

bottom of page