top of page

น้ำตกวังเเสนดี จังหวัดลพบุรี

น้ำตกวังเเสนดี จังหวัดลพบุรี

    น้ำตกวังแสนดี เป็นแก่งหินกั้นลำน้ำพญากลางทำให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็กมีต้นไม้ขนาดกลางทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และปลูกเพิ่มเติมให้ความร่มรื่น สภาพน้ำตกเป็นแก่งเล็ก ๆ ริมทางไปสู่ปรางค์นางผมหอมมีบริเวณสวนป่าเล็ก ๆ อยู่ริมน้ำ ทางเข้าออกสะดวกแต่เป็นถนนลูกรังเหมาะแก่การพักผ่อน สงบ ร่มรื่น  การเดินทาง ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านวังแสนดี ตำบลหนองรี ใกล้ปรางค์นางผมหอม

น้ำตกวังเเสนดี จังหวัดลพบุรี
bottom of page