top of page

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี     

ทัวร์วันเดียว เที่ยวลพบุรี

วันเดียว เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน แม่น้ำบางขาม ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนขวัญ ศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง ขี่ม้าที่วัลลภาฟาร์ม สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม พร้อมที่พัก อาหาร รถรับส่ง

วันเดียวเที่ยวลพบุรี
ชมวัดวัง- ท่องเที่ยววิถีไทยในลำน้ำบางขาม - ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนขวัญ

ราคา 2,500 บาท ต่อท่าน ( จอง 8 ท่านขึ้นไป)

เส้นทางเดินเที่ยวชมเมืองลพบุรี-ไหว้พระกาฬ-พระปรางค์สามยอด

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - ศูนย์เรียบรู้บ้านสวนขวัญ ณ บางขาม

โปรแกรมวันเดียว

นัดพบที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และจุดหมายอื่นๆตามที่ท่านต้องการ


ถึงจังหวัดลพบุรี  แวะรับประทานอาหารเช้าแถวตลาด  จากนั้นเริ่มเส้นทางเดินเท้าชมศิลปะเมืองละโว้   เริ่มจากการชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ  ณ  ปรางค์ประธาน จากวัดมหาธาตุ เดินมายังวัดวิศรารามวรวิหาร ชมจิตรกรรมฝาผนัง และเลยไปวัดเชิงท่า  ชมพิพิธภัณฑ์โสภณศิลป์เดินย้อนมาที่ถนนเทพราชา  เข้าถนนราชดำเนินถึงประตูแวะชมพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ และพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระนารายณ์


12.00 -อาหารเที่ยงร้านยิ้มพเยาว์  ร้านดังเมืองลพบุรี
บ่าย เดินทางไปอำเภอบ้านหมี่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  จากนั้น ล่องเรือชมประวัติศาสตร์  ชมแหล่งเรียนรู้ บ้านสวนขวัญ เกษตรอินทรีย์ง่ายๆใครๆก็ทำได้

สไตย์บ้านสวนขวัญทำสบู่ แปรรูปข้าวและเห็ด การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ความมั่นคงทางอาหาร ท่องเที่ยววิถีชุมชน นาบัวผสมผสานประวัติศาตร์ ชมบ้านเรือนไทยโบราณ *มีของที่ระลึก

16.00  เดินทางกลับสู่ตัวเมืองลพบุรี
16.30 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

ราคารวม

- รถรับส่ง
- อาหารเช้า
- อาหารเที่ยง
- ค่าทัวร์ และค่าผ่านประตูชมสถานที่สำคัญต่างๆ

รถรับส่ง

จองทัวร์

สามารถรับท่านได้ตามจังหวัดที่ระบุ ดังนี้ กรุงเทพ - อยุธยา - อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-นครสวรรค์

Thanks! Message sent.

bottom of page