top of page
010101.jpg

Lopburi Monkeys need our help!

ร่วมสมทบทุนซื้อ
 

Scan to donate for 
Lopburi monkey food

 

อาหารให้ลิง

ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนคนละ 20 บาท นำเงินซื้ออาหารให้ลิง
ผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีกว่า 2,000 ตัว
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
จากผลพวงภาวะเศรษฐกิจไม่ดี จากโควิด19 ทำให้นักท่องเที่ยวที่ซื้ออาหารมาให้ลิง มีจำนวนลดลงมาก
ลิงจำนวนไม่น้อย ได้รับผลกระทบ ขาดแคลนอาหาร เข้าไปพื้นที่รบกวนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง  
เงินสมทบทุนทั้งหมด จะนำไปจัดซื้ออาหารเลี้ยงลิงตลอดทั้งปี 2564

sc.jpg

จากการศึกษาพบกว่า   การให้อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพลิงมากที่สุด ไม่ใช่การซื้อกล้วย หรือซื้อผลไม้ให้ลิง หรือซื้อน้ำหวานให้ลิงกิน อาจให้ผลไม้ หรือขนม น้ำหวานได้เป็นครั้งคราว  แต่สิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดต่อลิงคือ อาหารสุนัขต่าง เพราะในอาหารสุนัขมีสารอาหารครบถ้วน ดูแลเหงือก ฟัน ขน เพราะผลิตมาตามโภชนาการ เพื่อดูแลสุขภาพของสุนัข ซึ่งสามารถนำมาใช้กับลิงได้ไม่แตกต่างกัน โดยมีข้อดีคือลิงหยิบกินได้ง่าย ไม่เป็นขยะ เหมือนกล้วย หรือผัก หลังจากลิงได้กินแล้ว เพราะกล้วยลิงจะทิ้งเปลือกไว้ ที่สำคัญลิงที่ตัวใหญ่กว่าจะหยิบกล้วยไปเป็นส่วนตัว ไม่มีลิงอื่นมาแย่ง ทำให้การให้อาหารไม่ทั่วถึง

ด้วยเหตุนี้ อาหารเม็ดสำหรับสุนัข เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลิง โดยทาง lopburi.org เลือกใช้อาหารสุนัขเป็นอาหารสำหรับลิง โดยผสมถั่วบางชนิดลงไปด้วย อาหารสุนัช 1 กระสอบ 20 กก สามารถให้ลิงได้ถึง 3 มื้อ อีกทั้งลิงยังได้รับโปรตีน และสารอาหารครบตามหลักโภชนาการอีกด้วย

พบว่าศูนย์วิจัย และศูนย์เลี้ยงดูลิง ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้อาหารสุนัข เป็นอาหารเลี้ยงลิง ทั้งหมด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น


https://today.line.me/th/v2/article/EDp5XR

56744674_598135960698574_841420781756035
bottom of page