top of page

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี     

ทัวร์ แพ็คเกจทัวร์ ลพบุรี

ทัวร์วันเดียว เที่ยวลพบุรี  หรือแพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน วัด วัง เขื่อน น้ำตก  ชิมอาหารร้านดัง

สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม พร้อมที่พัก อาหาร รถรับส่ง

วันเดียวเที่ยวครบลพบุรี
ราคา 1200 บาท ต่อท่าน

30-8-642.JPG
1515222480.jpg
32231658_1968061969932540_25180246285431
AV4.jpg

วันเดียวเที่ยวครบกับการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบที่จังหวัดลพบุรี 
เที่ยวเมืองเก่าลพบุรี วัดพระศรีมหาธาตุ-พระนารายณ์ราชนิเวศน์ - บ้านวิชาเยนทร์ไหว้ศาลพระกาฬ- พระปรางค์สามยอด - ทุ่งทานตะวัน หรือ ทุ่งดอกไม้ที่กระเพราะคอฟฟี่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - น้ำตกวังก้านเหลือง 

พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี

โปรแกรมท่องเที่ยว  2  วัน  1  คืน
ราคา 3000 บาท ต่อท่าน

ราคา ภถจจ
เส้นทางเดินเท้าเที่ยวเมืองลพบุรี-พระนารายณ์ราชนิเวศน์
ไหว้พระกาฬ-พระปรางค์สามยอด - ทุ่งทานตะวัน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - พระวัดเขาพระนอน -ตลาดน้ำบ้านน๊อกบ้านนอก-พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์  จังหวัดลพบุรี

วันเดียวเที่ยว 9 วัดวังเมืองลพบุรี
ราคา 1200 บาท ต่อท่าน

ราคา ภถจจ
เส้นทางเดินเที่ยวชมเมืองลพบุรี-พระนารายณ์ราชนิเวศน์
ไหว้พระกาฬ-พระปรางค์สามยอด - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเชิงท่า- วัดเสาธงทอง - วัดมณีชลขัณฑ์ - วัดตองปุ
พระปรางค์สามยอด - ศาลพระกาฬ

วันเดียวเที่ยววัดวัง ชมลิง ขี่ม้าเมืองลพบุรี
ราคา 1300 บาท ต่อท่าน

ราคา ภถจจ
เส้นทางเดินเที่ยวชมเมืองลพบุรี-พระนารายณ์ราชนิเวศน์ -ไหว้พระกาฬ-พระปรางค์สามยอด - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ -วัดเชิงท่า
วัดเสาธงทอง - วัดมณีชลขัณฑ์ - วัดตองปุ - พระปรางค์สามยอด - ศาลพระกาฬ - ขี่ม้าชมทุ่งที่วัลลภาฟาร์ม

วันเดียวเที่ยววัดวัง ชมลิง ขี่ม้า ปั้นลิงบ้านดินมดแดง
ราคา 1400 บาท ต่อท่าน

ราคา ภถจจ
เส้นทางเดินเที่ยวชมเมืองลพบุรี-พระนารายณ์ราชนิเวศน์
ไหว้พระกาฬ-พระปรางค์สามยอด - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ขี่ม้าชมทุ่งที่วัลลภาฟาร์ม  ศูนย์เรียนรู้บ้านดินมดแดง

วันเดียวเที่ยววัดวัง ล่องแม่น้ำบางขาม
จองวันนี้ เที่ยวเดือนตุลาคม - มกราคม 2559
ราคา 1200 บาท ต่อท่าน

ราคา ภถจจ
เส้นทางเดินเที่ยวชมเมืองลพบุรี-พระนารายณ์ราชนิเวศน์
ไหว้พระกาฬ-พระปรางค์สามยอด - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเสาธงทอง - แหล่งเรียนรู้ บ้านสวนขวัญ

bottom of page