top of page

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่ก๋ง 

วัดเขาสมอคอน
ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

พระครูสังวรโสภณ (หลวงปู่สาย)

วัดพยัคฆาราม
ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่กรัก

วัดอัมพวัน
ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่จันทร์ 

วัดนางหนู
ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

พระครูวิมลสังวรยุติ (หลวงปู่ผัน)

วัดพยัคฆาราม
ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่รุ่ง

วัดเชิงท่า
ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงพ่อบุญมี

วัดเขาสมอคคอน
ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงพ่อพริ้ง

วัดโบสถ์โก่งธนู
ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงพ่อกบ

วัดเขาสาริกา
ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

หลวงพ่อฉาย

หลวงพ่อฉาย

วัดป่าธรรมโสภณ
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่คำมี

วัดถ้ำคูหาสวรรค์
ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงพ่อเพ็ง

วัดมงคลประสิทธิ์
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงตาม่อม

วัดโพธิ์งาม
ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงพ่อหิน

วัดหนองนา
ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่บุญตา

วัดคลองเกตุ
ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงพ่อทองย้อย

วัดกวิศราราม
ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่ถม

วัดเชิงท่า
ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่ฟัก

วัดเขาวงพระจันทร์
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่จันทร์

วัดโคกสำรวย
ต.โคกสลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่เรือง

สำนักปฏิบัติธรรมเขาสามยอด
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงพ่อเพี้ยน

วัดเกริ่นกฐิน
ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่สรวง

วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ 
ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่ทองดำ

วัดถ้ำตะเพียนทอง
ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงพ่อสารันต์

วัดดงน้อย
ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

พระอาจารย์ติ๋ว

วัดมณีชลขันฑ์
ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

พระอาจารย์พิเชฐ 

วัดโคกหม้อ
ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

หลวงปู่สงฆ์

วัดบ้านทราย
ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

bottom of page