เกจิอาจารย์ดังของลพบุรี

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

หลวงปู่ก๋ง 

วัดเขาสมอคอน
ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

พระครูสังวรโสภณ (หลวงปู่สาย)

วัดพยัคฆาราม
ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 

หลวงปู่กรัก

วัดอัมพวัน
ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงปู่จันทร์ 

วัดนางหนู
ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

พระครูวิมลสังวรยุติ (หลวงปู่ผัน)

วัดพยัคฆาราม
ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

หลวงปู่รุ่ง

วัดเชิงท่า
ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงพ่อบุญมี

วัดเขาสมอคคอน
ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

หลวงพ่อพริ้ง

วัดโบสถ์โก่งธนู
ต.โก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงพ่อกบ

วัดเขาสาริกา
ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

หลวงพ่อฉาย

วัดป่าธรรมโสภณ
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงปู่คำมี

วัดถ้ำคูหาสวรรค์
ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงพ่อเพ็ง

วัดมงคลประสิทธิ์
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงตาม่อม

วัดโพธิ์งาม
ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงพ่อหิน

วัดหนองนา
ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

หลวงปู่บุญตา

วัดคลองเกตุ
ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

หลวงพ่อทองย้อย

วัดกวิศราราม
ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 

หลวงปู่ถม

วัดเชิงท่า
ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 

หลวงปู่ฟัก

วัดเขาวงพระจันทร์
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงปู่จันทร์

วัดโคกสำรวย
ต.โคกสลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงปู่เรือง

สำนักปฏิบัติธรรมเขาสามยอด
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 

หลวงพ่อเพี้ยน

วัดเกริ่นกฐิน
ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

หลวงปู่สรวง

วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ 
ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

หลวงปู่ทองดำ

วัดถ้ำตะเพียนทอง
ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

หลวงพ่อสารันต์

วัดดงน้อย
ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี 

พระอาจารย์ติ๋ว

วัดมณีชลขันฑ์
ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

พระอาจารย์พิเชฐ 

วัดโคกหม้อ
ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

หลวงปู่สงฆ์

วัดบ้านทราย
ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี