top of page
SHOP NOW >>
Lopburi
สินค้าโอทอป 5 ดาว สินค้าโอทอปภาคกลาง

ศูนย์สินค้า OTOP ลพบุรี

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
จังหวัดลพบุรี

ศูนย์สินค้า OTOP ลพบุรี ที่ลพบุรีมีสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OTOP 4 กลุ่ม คือ   ของใช้   สมุนไพร  อาหารและเครื่องดื่ม และ   ผ้าและเครื่อง แต่งกาย มีสินค้าที่ได้มาตรฐาน OTOP 5 ดาว  และสินค้าเด่นของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร เช่นดอกทานตะวัน และทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่ 

 

ที่สำคัญเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองแบบปลอดสารพิษ แต่ขาดปัจจัยหรือช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เราช่วยชาวนาขยายช่องทางการจำหน่าย รวมถึงส่งต่อข้อมูลต่างๆเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาและผู้บริโภคให้เข้าใจกันมากขึ้นโดยหวังให้ชาวนาได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งระบบพ่อค้าคนกลาง ส่วนผู้บริโภคก็ได้รับสินค้าและบริการที่คุ้มค่าขึ้น มั่นใจได้มากขึ้น.

*รับออกแบบผลิตภัณฑ์โอทอป ,รับออกแบบห่อบรรจุสินค้าโอทอป ,ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ,พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป ออกแบบกล่องสินค้าโอทอป ,รับทำเว็บจำหน่ายสินค้าโอทอป ,ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป สนใจติดต่อ lopburi.org โทร 0868103413

of2.jpg
of3.jpg

แนะนำสินค้าโอทอปจังหวัดลพบุรี

    bottom of page