top of page

เที่ยวสงกรานต์ ลพบุรี

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ปี 2561

สงกรานต์ปี 2560 มีนามว่า “กาฬกิณีเทวี” เป็นนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา(ยี่หุบ) มีมรกตเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ชสาร (ช้าง) เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 300 ห่า ตกในเขาจักรวาล 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า (เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ อาโป ธาตุน้ำ) น้ำมาก น้ำท่วม)
 

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีระกา นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ

กิจกรรมนิยมปฎิบัติในวันสงกรานต์ภาคกลาง ประกอบด้วย

13 เมษายน จะเรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” และถือเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ“
14 เมษายน จะเรียกว่า “วันเนา” และถือเป็น “วันครอบครัว”
15 มษายน จะเรียกว่า “วันเถลิงศก” ถือว่าเป็น “วันเริ่มจุลศักราชใหม่”

กำหนดวันมหาสงกรานต์  ปี 2560 จังหวัดลพบุรี

ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงาม
15 เมษายน 2560
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวิหาร(วัดเขาพระงาม) อ.เมือง จ.ลพบุรี

ติดต่อสอบถาม :เทศบาลตำบลเขาพระงาม โทร. 036-641817

 

 

สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย
วันที่จัดงาน :13 – 15 เมษายน 2560
สถานที่จัดงาน :  บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
กิจกรรม : รวมเล่นน้ำสงกรานต์ ปาร์ตี้โฟม การแสดงดนตรี มีจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงาน
ติดต่อสอบถาม : เทศบาลเมืองลพบุรี โทร. 036-426983 

 

 

ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ เมืองลพบุรี

วันที่จัดงาน : 15-16 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน  :  วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

กิจกรรม  :  Theme งาน “มนต์รักไทยรามัญ นุ่งลอยชาย มวยผมคล้องสไบ แต่งไทยรามัญ” สนุกสนานกับวงดนตรีวงใหญ่ รวมก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระแบบราง ปลอดสตริง ชมการประกวด หนุ่มลอยชาย หนุ่มพราวเสน่ห์ หนุ่มขวัญใจ ไทยรามัญ ชมการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ เสือกินวัว ลูกช่วง สะบ้ารามัญ มอญซ่อนผ้า และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถาม : สภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก โทร.087-0199199

bottom of page