top of page

แนะนำร้านอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย
จังหวัดลพบุรี

สุดยอดร้านอาหาร  มีวัตถุประสงค์   ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย แก่ร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดร้านอาหาร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สุดยอดร้านอาหารดังกล่าวบนเว็บไซต์ Lopburi.org

สเต็กบ้านโหน 

sponsor support

ครัวป้าเล็ก สี่แยกไปรษณีย์

bottom of page