top of page

งานทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี
 

จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกทานตะวันบาน ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ปลูกทานตะวันนับแสนไร่ ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ดอกทานตะวันจะบานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน อาทิ การประกวดรถบุปผชาติ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน การแข่งขันแรลลี่ประเภทต่าง ๆ

งานทุ่งทานตะวันบานที่ลพบุรี
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ชมวังฟังดนตรี

สำหรับการจัดงานชมวัง ฟังดนตรี ถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมเที่ยวชมโบราณสถานรูปแบบใหม่ ที่เสริมสร้างคุณค่า ความสำคัญ และความงดงามของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและน่าสนใจ สร้างความเพลิดเพลินและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงาน กิจกรรมการแสดงดนตรี

เทศกาลกระท้อนหวาน เมืองลพบุรี 

ประเพณีชักพระศรีอาริย์   

 

วัดไลย์   หรือประเพณีแห่พระศรีอาริย์ ถือปฏิบัติกันมาช้านานในวันขึ้น  14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี  ทางวัดจะจัดให้มีการอัญเชิญพระศรีอาริย์มาประดิษฐานบนแท่นตะเฆ่ แล้วให้ประชาชนร่วมกันชักพระไปทางทิศเหนือ เริ่มจากวัดไลย์ไปสุดทางที่วัดท้องคุ้ง แล้วชักกลับมายังวัดไลย์ ระหว่างทางจะมีผู้เข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก มีการหยุดขบวนในแต่ละจุด เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้สรงน้ำและนมัสการ ตลอดระยะทางจะมีผู้ตั้งโรงทานสำหรับเลี้ยงอาหารฟรีแก่ผู้เข้าร่วมขบวนแห่นับสิบ

งานลอยกระทงย้อนยุค  จอมพล ป. 

 

เทศบาลเมืองลพบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงครามประจำปี 2550 สืบสานประเพณีลอยกระทง นางวนิดา  มโนสุจริตธรรม  นายกเทศมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองลพบุรีกำลังเปิดรับสมัครการประกวด ประเภทต่างๆ ได้แก่ ประกวดขบวนแห่กระทง การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทความคิด ประเภทสวยงามซึ่งการรับสมัครจะแยกระหว่างหน่วยงานกับชุมชนเพื่อให้คณะกรรมการได้ตัดสินอย่างยุติธรรมเนื่องจากความพร้อมของหน่วยงานกับชุมชนนั้นแตกต่างกันส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยขบวนแห่ประวัติศาสตร์งานประเพณีลอยกระทง3 ยุค 3 สมัย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยิ่งใหญ่ตระการตา การประกวด ขบวนแห่กระทงจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าร่วมประกวด ชมการแสดงจินตนาการ แสง-เสียง ชุด ย้อนยุคลพบุรี สืบสานวิถีประเพณีลอยกระทง ฉลอง 80 ปี องค์ราชัน ซึ่งการแสดงจะบอกเล่าเรื่องราว ตั้งแต่อดีตของชาวจังหวัดลพบุรี ที่สืบทอดกันมาเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

จัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีต่อเมืองลพบุรีและประเทศชาติ

ชมวังฟังดนตรี

เทศกาลกระท้อนหวาน

เมืองลพบุรี 


งาน "กระท้อนหวานเมืองลพบุรี  ประจำปี "  จัดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ -การแข่งขันส้มตำกระท้อนลีลา, การแข่งขันยกน้ำหนักกระท้อน, การแข่งขันปาเป้าดินสอพอง, การประกวดผลผลิตกระท้อน, การประกวดร้านค้าจำหน่ายผลผลิตกระท้อน, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระท้อนหวานเมืองลพบุรี, กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม, การประกวดธิดากระท้อน  5  ประเภท  ประกอบด้วย  การประกวดธิดากระท้อนอ่อน (เด็กอายุ 5 – 7 ปี) , การประกวดธิดากระท้อนหวาน (สตรีสาวโสดอายุ 18 – 25 ปี) , การประกวดธิดากระท้อนห่อ (สตรีอายุ 18 ปีขึ้นไป  มีนำหนักตั้งแต่ 80 กิโลกรัม ขึ้นไป) , การประกวดธิดากระท้อนทุบ (สตรีหม้ายอายุ 20 – 50 ปี) , การประกวดธิดากระท้อนสวย (สตรีอายุ 60 ปีขึ้นไป)

ประเพณีชักพระศรีอาริย์    ลพบุรี

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

 

จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์  สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณศาลพระกาฬ  และพระปรางค์สามยอด มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อให้ลิง มีความเชื่องและคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

งานลอยกระทงย้อนยุค  จอมพล ป.

ปฎิทินท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี

bottom of page