ออกแบบ BACKDROP
เพื่องานแสดงสินค้า

ออกแบบป้าย backdrop, X Stand, Roll Up  สติ๊กเกอร์ Sticker ติดกระจก, ป้ายร้าน, ป้ายไวนิล Vinyl ป้ายอาคาร ป้ายโฆษณา ป้ายทั่วไป
 

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสำหรับงานโฆษณาทั้งภายในและภายนอกอาคารซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก เป็นลักษณะงานที่สามารถดูได้จากระยะใกล้และไกล คุณภาพที่ดีควรมีความละเอียด 1200-1440 dpi สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ประสบการ์มากกว่า 10 ปี
ทั้งงานสายการบิน บริษัททัวร์ โรงแรม...

Backdrop ของแพ 500 ไร่  จ.สุราษฎร์ธานี

งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์
15-19 กพ. 2560

Backdrop กลุ่ม Clister4

Backdrop ของแพ 500 ไร่  จ.สุราษฎร์ธานี

Backdrop ของสายการบินบิสสิเนสแอร์

ออกแบบ Roll up