top of page

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี     

งานประจำปีของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมภายในงาน ก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์, พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, การรำถวายมือ, ตลาดย้อนยุค,การประกวดธิดาละโว้, การแสดงแสง เสียง งานราตรีวังนารายณ์, การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ, ทหารวังเปลี่ยนเวร, การแสดงละครลิง, กิจกรรมแต่งไทยจดทะเบียนสมรส, หมากรุกคน, ลานอาหารพื้นบ้าน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม,การจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดลพบุรี 

51381278_1172344662928852_61773447490793
h3.jpg
51475073_1172344809595504_41092451619999

งานยิ่งใหญ่แห่งปีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี ก็ต้องยกให้กับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี 

 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เทศกาลซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรี โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และจัดต่อเนื่องประจำทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาผู้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ลพบุรี

 

 ต้นแบบของงานมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ซึ่งชาวลพบุรีเรียกว่า “งานในวัง” เพื่อหารายได้มาก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อนกลายเป็นงานเทศกาลอันยิ่งใหญ่เช่นปัจจุบัน เป็นงานสำคัญซึ่งชาวลพบุรีรอคอยมากที่สุด ปัจจุบันมีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนในบริเวณสถานที่จัดงานคือพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดดเด่นด้วยการที่ประชาชนจะพร้อมใจแต่งตัวด้วยชุดไทย มีการประกวดแข่งขันกันด้วย และยังมีการจำลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งมีขบวนแห่ของชาติต่างๆ เข้ามาเจริญพระราชไมตรี

 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมแสงสีเสียง การแสดงนาฏศิลป์ไทย วิถีชีวิตของคนโบราณ การจัดพื้นที่แบบเรือนไทย แต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำประพันธ์  มีร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้า OTOP ของจังหวัดต่างๆ มีผ้าไทยเครื่องประดับจำหน่าย ตลอดจนขนมหวานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของขนมไทยในแบบปัจจุบัน นิ นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ประวัติศาสตร์, พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, การรำถวายมือ, ตลาดย้อนยุค, การประกวดธิดาละโว้, การแสดงแสง เสียง งานราตรีวังนารายณ์, การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ, ทหารวังเปลี่ยนเวร, การแสดงละครลิง, กิจกรรมแต่งไทยจดทะเบียนสมรส, หมากรุกคน, ลานอาหารพื้นบ้าน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดลพบุรี เป็นต้น

ที่มาและประวัติการจัดงาน
 

จังหวัดลพบุรีมีงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คือ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" ซึ่งเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวลพบุรีเป็นอย่างมาก เนื่องจากความเป็นเอกลักษณ์ของงาน คือ การแต่งกายชุดไทย และเป็นงานที่รำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้าง ความเจริญให้กับเมืองลพบุรี ก่อนจะมาเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั้น ชาวลพบุรีเคยมีงานประเพณีอยู่อย่างหนึ่ง คือ "งานในวัง" ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้นำไปก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม แปลก พิบูลสงคราม ซึ่งมีดำริให้สร้างอนุสาวรีย์ในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ต่อมาจึงได้มีการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เกิดขึ้นจากแนวคิดของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี การจัดงานครั้งแรก ตั้งชื่องานว่า "'นารายณ์รำลึก'" ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" และจัดงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเดิมแล้วมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดลพบุรีจึงต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แทน

รูปแบบการจัดงาน

ในการจัดงานมีการตั้งคณะกรรมการกว่า 20 คณะ รูปแบบของงานมีทั้งภาคกลางวันโดยรูปแบบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะเป็นการจำลองบรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการแสดงมหรสพทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น มีขบวนพิธีเปิดที่มีตามจุดต่างๆภายในตัวเมืองลพบุรี การแสดงแสงเสียง มีการถอดรูปแบบ และจำลองเหตุการณ์ในครั้งประวัติศาสตร์ งานราตรีวังนารายณ์ การแสดงวิถีชีวิตไทย การประดับตกแต่งโบราณสถานอย่างสวยงาม มีขบวนแห่ของชาติต่างๆ ที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรี และเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำประพันธ์ต่างๆ มีร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้า ตลอดจนขนมหวานในสมัยสมด็จพระนารายณ์มหาราช มีการจุดประทีปโคมไฟให้เหมือนราตรีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในอดีต มีการ มีผู้ให้การสนับสนุน และร่วมงานทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมากมาย และกิจกรรมสำคัญที่ถือเป็นภาพลักษณ์ของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมือง ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองลพบุรี

bottom of page