top of page

วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี

วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี

วัดไลย์  เป็นวัดตั้งอยู่ริมน้ำบางขาม ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงปฏิสังขรณ์

วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี

               มีพระวิหาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น คือ มีลักษณะเจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง ๆ ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง มีซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ด้านหน้าและด้านหลังของพระวิหารมีลายปูนปั้นเรื่องทศชาติ และเรื่องปฐมสมโพธิงามน่าดูนัก ซึ่งนับว่าเป็นภาพประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่งชิ้นหนึ่งของชาติ นอกจากนี้วัดไลย์ยังมีรูปพระศรีอาริย์เป็นของสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ ในรัชกาลที่ 5 ไฟป่าไหม้วิหารรูปพระศรีอาริย์ชำรุดไป 

วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี

              พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไปประดิษฐานอย่างเดิม ถึงเทศกาลราษฎรยังเชิญออกแห่เป็นประเพณีทุกปี ปัจจุบันทางวัดได้ก่อสร้างวิหารสำหรับประดิษฐานพระศรีอาริย์ขึ้นใหม่ ด้านหน้าเป็นรูปมณฑลจตุรมุขแลดูสง่างามมาก พระศรีอาริยเมตไตรยหรือหลวงพ่อพระศรีอาริย์ ซึ่งชาวบ้านนับถือกันมาแต่ครั้งโบราณ มีงานนมัสการที่ยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ศิลปะชิ้นเอกที่ไม่ควรพลาดชมคือ ปูนปั้นที่ผนังด้านนอกวิหารเรื่องพุทธประวัติและทศชาติชาดก นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านนำมาถวายให้ชมด้วย

วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี

               พระศรีอาพระศรีอริยเมตไตร หรือพระศรีอาริย์ เป็นปูชนียวัตถุสำคัญของวัดไลย์ จังหวัดลพบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่แรกตั้งกรุงศรีอยุธยา หรือในสมัยสุโขทัย เป็นการหล่อแบบพุทธสาวก ศีรษะโล้น ไม่มีเปลวรัศมี ลักษณะคล้ายมนุษย์สามัญ นั่งขัดสมาธิคล้ายปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ ทำจากสำริด ลงรักปิดทอง ตามตำนานว่าหล่อขึ้นแทนองค์พระศรีอาริยเมตไตรองค์เดิมซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ที่อยู่ในวิหารที่ถูกไฟใหม้ ต่อมาในรัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯ ให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ซ่อมสร้างขึ้นใหม่

พระพุทธรูป พระศรีอริยเมตไตร หน้าตัก 9 นิ้ว
วัดไลย์ จ.ลพบุรี สร้างปี พ.ศ.2539

0b81cb94-d4f8-4f5b-a2b7-14724323535d.webp

พระศรีอริยเมตไตร์ หรือ พระศรีอาริย์
วัดไลย์ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี หน้าตัก 9 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
โลหะทองเหลือง ปี พ.ศ.2552

เปิดให้บูชา 20,000 บาท

พระพุทธรูป พระศรีอริยเมตไตร หน้าตัก 9 นิ้ว (พระแท้) วัดไลย์ จ.ลพบุรี สร้างปี พ.ศ.2539  วัสดุ : สัมฤทธิ์ ผิวพิเศษ

พระพุทธรูป พระศรีอริยเมตไตร หน้าตัก 9 นิ้ว (พระแท้)
วัดไลย์ จ.ลพบุรี สร้างปี พ.ศ.2539 
วัสดุ : สัมฤทธิ์ ผิวพิเศษ
ขนาด : กว้าง 34 cm x สูง 50 cm x ลึก 18 cm

เปิดให้บูชา 30,000 บาท

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม 53 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479

bottom of page