top of page
logo999.png

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
สนับสนุนข้อมูล

วัดชีป่าสิตาราม

จังหวัดลพบุรี

วัดชีป่าสิตาราม  จังหวัดลพบุรี

วัดชีป่าสิตาราม ตั้งอยู่ริมถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด  เป็นโบราณสถานที่สำคัญ เดิมถูกปล่อยร้าง ต่อมามีหลวงพ่อแสง พระเถระเรืองวิทยาคม เป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนละแวกนั้นได้เป็นผู้บูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่ เชื่อว่าเชื่อเดิมคือ วัดชีป่า ต่อมาปรากฏ หลักฐานบ่งชี้ว่า ชื่อเดิมของวัดนั้นชื่อ สิตาราม จึงเรียกรวมกันว่า 

วัดชีป่าสิตาราม  จังหวัดลพบุรี
วัดชีป่าสิตาราม  จังหวัดลพบุรี

วัดป่าสิตาราม ภายในวัดมีเจดีย์ ซึ่งสันนิษฐานว่า เดิมน่าจะเป็นเจดีย์ทรงลังกา สร้างในสมัยอยุธยา ลักษณะก่อด้วยอิฐ ปัจจุบันยอดเจดีย์หักพังลงมาเหลือแต่ฐานเจดีย์ ส่วนพระอุโบสถนั้น เป็นลักษณะโบสถ์สมัยอยุธยา ต่อมาได้มีการซ่อมแซม ในสมัยรัตนโกสินทร์ และภายในพระอุโบสถวัดแห่งยังคงนี้มีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังปรากฏให้ได้ชมกันอยู่ภายในวัดมีการรักษาโรคด้วยการอบสมุนไพร และนวดแผนโบราณ โดยศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ปัจจุบันเปิดเป็นโรงเรียนนวดแผนไทย  ในความดูแลของศูนย์ศึกษาฯ เป็นสถานที่ศึกษาและส่งเสริมแพทย์แผนไทย ให้บริการในการดูแลสุขภาพด้านร่างกาย เช่น การอบตัว นวดตัว นวดฝ่าเท้า โดยใช้สุมนไพรที่ปลูกขึ้นเองภายในสวนศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยแห่งนี้นั่นเอง 

วัดชีป่าสิตาราม  จังหวัดลพบุรี
วัดชีป่าสิตาราม  จังหวัดลพบุรี

แนวคิดในการสร้างโรงเรียนมาจากพระครูพระครูพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตาราม ในขณะนั้นได้เสนอขอจัดตั้ง โรงเรียนนวดแผนไทยวัดป่าสิตาราม ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 โดยส่งหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (หลักสูตรการนวดไทย 372 ชั่วโมง) และแนบประวัติย่อของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยท่านอาจารย์ภัศสวีร์ แก่นโพธิ์ และศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย มีความประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนสอนนวดแผนไทย ชื่อ โรงเรียนนวดแผนไทย วัดชีป่าสิตาราม ในนามของศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี โดยมีหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประเภทวิชาชีพ ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย จังหวัดลพบุรี ได้รับการรับรองหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงจากกองการประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรียบร้อยแล้ว มีท่านอาจารย์ภัศสวีร์ แก่นโพธิ์ เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านแรก และมีท่านพระครูพิพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตารามเป็นองค์อุปถัมภ์และที่ปรึกษาโรงเรียนนวดแผนไทยวัด ชีป่าสิตามราม    

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ไปทาง อ.ชัยบาดาล ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3017 ตรงไปประมาณ 15 กม.ถึงวัดชีป่าสิตาราม

โดยรถไฟ รถไฟเที่ยวพิเศษกรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักฯ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ สอบถามโทร.1690

การเดินทางอื่นๆ รถสองแถว นั่งรถสายลพบุรี-วังม่วง

วันเวลาเปิดทำการ

ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

ติดต่อสอบถารายละเอียด วัดชีป่าสิตาราม  โทร.(036) 612911

bottom of page