top of page

สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวลพบุรี

      จังหวัดลพบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย ทั้งน้ำตกสวยงาม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนรุกขชาติ อ่างเก็บน้ำ และเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ สามารถเที่ยวได้ตลอดปี การเดินทางสะดวกสบาย พร้อมที่พักหลากหลายราคา
บริการด้วยความประทับใจ
ทุ่งดอกทานตะวัน ลพบุรี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์

ทุ่งดอกทานตะวัน

 

จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย โดยดอกทานตะวันจะเริ่มเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชม ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงดำริให้สร้างเขื่อน เพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  เขื่อนป่าสักตั้งอยู่ในเขต ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์

 

เป็นเทือกเขาหินปูน มีลักษณะสูงชันยาวทอดตัวไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีถ้ำและหน้าผาจำนวนมาก มีที่ราบในหุบเขา 2 แห่ง และที่ราบบนเขา 1 แห่ง

มีแหล่งน้ำซับกระจายอยู่ทั่วไป จึงเป็นป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญมาก 

น้ำตกวังก้านเหลือง
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

น้ำตกวังก้านเหลือง

 

เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นน้ำตกที่เกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่  ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ทริปนี้เราจะพาไปดูตั้งแต่จุดกำเนิดน้ำตกที่เป็นตาน้ำที่ผุดขึ้นจากพื้นดินจนไหลเป็นธารน้ำไปปะทะกับชะง่อนหินจนกลายเป็นน้ำตกวังก้านเหลือง 

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

 

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ได้ชื่อว่าเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง อยู่ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเอง อ่างซับเหล็กเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณ ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงโปรดให้ช่างชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาเลียนเป็นผู้วางท่อส่งน้ำจากอ่างซับเหล็กนำมาใช้ในเขตพระราชฐานอ่างซับเหล็กมีเนื้อที่ประมาณ 1,760 ไร่  

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน

 

เป็นอ่างเก็บน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เส้นทางการเดินทาง มาตามถนนสายสระบุรี - หล่มสักเป็นแหล่งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ของกรมชลประทาน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลลำสนธิ และตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 96,875 ไร่ ป่าซับลังกาเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา ล้อมด้วยเทือกเขาพังเพยและเทือกเขารวก

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 • น้ำตกสวนมะเดื่อ

 • น้ำตกวังก้านเหลือง

 • น้ำตกวังแสนดี

 • ทุ่งทานตะวัน

 • อ่างเก็บน้ำพระงาม

 • อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน

 • อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

 • ถ้ำค้างคาวเขาสนามแจง

 • วัดถ้ำเขาปรางค์

 • ถ้ำวัดเขาสมอคอน

 • ถ้ำเอราวัณ

 • ถ้ำคูหาสวรรค์

bottom of page