top of page
ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรี
ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรี
tan7
ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรี
ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรี
ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรี

ทุ่งดอกทานตะวัน จังหวัดลพบุรี

ทุ่งทานตะวันจังหวัดลพบุรีมีการปลูกทานตะวันมากที่สุดใน ประเทศไทย คือ ประมาณ 200,000 - 300,000 ไร่ 
ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้งเกษตรกรนิยมปลูกทดแทนข้าวโพด

ทุ่งดอกทานตะวัน จังหวัดลพบุรี
ทุ่งดอกทานตะวัน จังหวัดลพบุรี
ทุ่งดอกทานตะวัน จังหวัดลพบุรี
ดอกทานตะวัน จังหวัดลพบุรี

เมล็ดทานตะวันมีสารอาหารที่มีคุณค่า นิยมใช้สกัดทำน้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้ง เพื่อรับประทาน หรือใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และยังสามารถเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย จึงทำให้ได้ผลผลิต คือ น้ำผึ้งจากดอกทานตะวันอีกทางหนึ่ง แหล่งปลูกทานตะวันกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอเมือง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล พื้นที่ปลูกเป็นจำนวนมาก ได้แก่บริเวณเขาจีนและใกล้วัด เวฬุวันตำบลโคกตูมอำเภอเมือง การเดินทางลพบุรี ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ลพบุรี - สระบุรี) ถึงกิโลเมตรที่ 4 เลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงหมายเลข 3017
(ทางไปตำบลโคกตูม) ระยะทางประมาณ 8 กม. จะถึงทางเข้าวัดเวฬุวัน (ด้าน ซ้ายมือ) เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. จะถึงทุ่งทานตะวัน สำหรับรถโดยสาร ประจำทาง มีรถสองแถวลพบุรี - วังม่วง ผ่านทางเข้าวัดเวฬุวัน รถออกจากสถานีขนส่งลพบุรี ระหว่างเวลา 06.20 - 17.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งปลูกทานตะวันกระจัดกระจายไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอ พัฒนานิคม บริเวณช่องสาริกา (เข้าทางวัดมณีศรีโสภณ) ริมทางหลวงหมายเลข 21 และบริเวณตำบลชอนน้อย ทางหลวงหมายเลข 3334

สอบถามบริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวัน ก่อนการเดินทางได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โทร. 036- 411202
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โทร.  036- 412338
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม  โทร. 036491133
bottom of page