top of page

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์

 KHAOSOMPHOT WILDLIFE

SANCTUARY THAILAND

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์

ตั้งอยู่ในท้องที่บางส่วนของ ตำบลซับตะเคียน ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลบัวชุม และตำบลนาโสม มีเนื้อที่ประมาณ 8,440 ไร่

ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เป็นเทือกเขาหินปูน มีลักษณะสูงชันยาวทอดตัวไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้

มีถ้ำและหน้าผาจำนวนมาก มีที่ราบในหุบเขา 2 แห่ง และที่ราบบนเขา 1 แห่ง

มีแหล่งน้ำซับกระจายอยู่ทั่วไป จึงเป็นป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญมาก 
 

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์มีพื้นที่ครอบคลุม 4 ตำบลได้แก่ ตำบลนาโสม ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลบัวชุม ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ประมาณ 8,440 ไร่ เขาสมโภชน์เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน 2 ลูก ที่ต่อเนื่องเป็นเทือกเขาเดียวกันตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือทอดยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร มีความสูงจากระัดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 200-695 เมตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2539 สิ่งที่น่าสนใจของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งนี้คือ

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์

1. สภาพป่าปกคลุมพื้นที่ประกอบด้วยป่าไม้ 2 ลักษณะคือ ป่าดิบแล้งขึ้นปกคลุมตามหุบเขาและีป่าเบญจพรรณตามเชิงเขาและที่ราบเชิงเขา พันธุ์ไม้มีหลากหลายชนิด ได้แก่ ประดู่ มะค่าโมง ปู่เจ้า ตะเคียนทอง ตะเคียนหมู ฯลฯ นอกนั้นก็จะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีผลเป็นอาหารขอสัตว์ ได้แก่ ไทร มะกอกป่า มะกัก กะเบากลัก มะซาง ฝรั่งป่า ยอป่า ฯลฯ ส่วนตามเขาหินปูนมีต้นจันทน์ผา จันทน์แดง ปรง สลัดได ฯลฯ และมีพืชบางชนิดที่พบเป็นพืชสมุนไพรหายาก เช่น มะพร้าวป่า ชิงชี่ กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง ตาลเสี้ยน 
 

 

2. ทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำรวจพบมากกว่า 200 ชนิด เช่น เลียงผา(เป็นสัตว์ป่าสงวน) หมีควาย ค่างแว่น ลิง ค้างคาว เม่น หมาจิ้งจอก เสือปลา เสือไฟ แมวป่า ไก่ฟ้า ไก่ป่า กระรอกหลากสี นกกินปลี นกปรอดหัวจุก นกตีทอง และนกชนิดต่างๆ อีกมากมาย

 

 

 3. ภูมิประเทศและธรรมชาติที่น่าสนใจเช่น ถ้ำ ที่ราบในหุบเขา แหล่งซับน้ำ ลานหินผุดและซากดึกดำบรรพ์อายุประมาณ 230-280 ล้านปี เช่น ซากปะการัง ซากไบรโอซัว คดข้าวสาร หอยชนิดต่างๆ

     กิจกรรมในการท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่น ถ้ำ ลานหินผุด ซากฟอสซิล พืชพันธุ์ต่างๆ และสัตว์ป่า กา่รเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือ การตื่นเช้าชมพระอาทิตย์สาดแสงสีทองในยามเช้าพาดผ่านเทือกเขาพังเหย และพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณเขาสมโภชน์

นอกจากนี้ภายในบริเวณเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์ มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะที่วัดถ้ำพรหมโลก ค้นพบขวานหินตัด ยุคสมัยหินตอนปลาย อายุราว 3,000 ปี ใบหอกสำริดภาชนะดินเผาในยุคโลหะ อายุประมาณ 2,500 ปี พระพุทธรูปสลักด้วยไม้สมัยอยุธยาตอนปลาย หรือ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24

การเดินป่าศึกษาธรรมชาติเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้มีการจัดทำเส้นทางในการเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติขึ้น 2 เส้นทาง คือ
     1. เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ พรหมโลก-โสมพันปี ระยะทาง 5,000 เมตร เส้นทางเดินเท้ามีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าดิบแล้ง เพื่อศึกษาระบบนิเวศป่า 
     2. เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาิติ จันทน์ผา ระยะทาง 2,500 เมตร เส้นทางเดินเท้ามีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ เพื่อศึกษาเรื่องป่าสมุนไพร

lptuleapic0303

     เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาที่หลากหลายและน่าสนใจ นอกจากนี้บริเวณเขาสมโภชน์ยังมีสถานที่ใช้สำหรับฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดเขาสมโภชน์ วัดถ้ำพรหมโลก และอีกหลายวัดที่อยู่บริเวณเขาสมโภชน์

  สถานที่ติดต่อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ตู้ ปณ.19 ปทจ.ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 หรือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี โทร. 0 3642 2777
 การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 ถึงทางแยกขวาเข้าอำเภอชัยบาดาล ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 205 จากอำเภอชัยบาดาลไปอำเภอลำสนธิ ประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงวัดเขาตำบลด้านซ้ายมือ แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางเข้าสู่วัดพรหมโลก ระยะทาง 7 กิโลเมตร ถึงที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์


สถานที่ติดต่อ
 
สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์
โทร. 036-451725
bottom of page