เที่ยวลพบุรี สถานที่ท่องเที่ยวลพบุรี
Lop Buri
EAT & DRINK
ที่กินลพบุรี ร้านอาหารลพบุรี ชาบูลพบุรี

For a gourmand or a gourmet restaurant . Nice to know you as . Steak , sushi, etc. Lop Buri shabu .

โรงแรมลพบุรี ที่พักลพบุรี โฮมสเตย์ลพบุรี

Lop Buri Province Enjoy easy access to important information from lopburi.org advised tourists to the province where the air is fresh and clear .

WELCOME TO

LOPBURI

I do not know Lop Buri

10 Attractions Lopburi province

10

Lop Buri

Travel Top
ศาลพระกาฬ
วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี
พระปรางค์สามยอด
พระนารายณ์ราชนิเวศน์
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์
น้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
สวนสัตว์ลพบุรี
วัดสำคัญลพบุรี

Temples

โบราณสถาน จังหวัดลพบุรี

Recognize the historical sights Many around you

โบราณสถาน จังหวัดลพบุรี
แหล่งชุมชนโบราณ จังหวัดลพบุรี

Ancient settlements

The ancient village has a fascinating history.

แหล่งชุมชนโบราณ จังหวัดลพบุรี
บุคคลสำคัญ จังหวัดลพบุรี

บุคคลสำคัญ

The Important person
of Lop buri

แหล่งชุมชนโบราณ จังหวัดลพบุรี

Wildlife Sanctuary
Lopburi

Lop Buri cultural 

Lopburi is a city of diversity and cultural continuity over . Since 3000 year old history , said. Builders in the ancient city of Lavo . Is " The Lord Kan human " son of the King of Cambodia. It was created in BC. . 1002

Sale

OTOP

Lop Buri

OTOP products

Promote creative community to develop products in line with the local lifestyle and culture.

Central to all the people can come to learn.
Knowledge exchange knowledge and experience
Including gatherings to create awareness.
Cooperation in the development of self and community.

sponsors support

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต สมเด็จพระนารายณ์

CONTACT US

Send us a message If you want to do Or want us to do

ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

contact Us

call 086-8103413

124/46 หมู่ 1 Soi Pattana T.Talay chupson

Muang Lop Buri Thailand