top of page

วัดพรหมมาสตร์ (สามจีน)

ต.พรหมมาสตร์   อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

ประวัติ วัดพรหมมาสตร์

วัดพรหมมาสตร์ หรือ วัดสามจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี    เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เดิมเป็นวัดร้างอายุกว่า ๕๐๐ ปี จนราวปี พ.ศ.๒๒๐๕ เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสถาปนาเมืองลพบุรี วัดจึงได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในคราวเดียวกัน ในช่วงนั้นมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ มีชาวจีนเข้ามาทำการค้าในสยามประเทศ โดยมีเรือสำเภาเป็นพาหนะบรรทุกสินค้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยาและเมืองลพบุรี  

s1.jpg

ภาพถ่ายศาลาท่าน้ำรับเสด็จ รัชกาลที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖

s2.jpg

วิหารหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล ก่อนบูรณะในปี  พ.ศ.๒๕๐๗

ในครั้งนั้นมีชาวจีน ๓ ท่านชื่อว่า เจ้าสัวปอย เจ้าสัวฮก และเจ้าสัวฮง มาจอดเรือทำการค้าที่บ้านศาลาสูง หรือบ้านพรหมมาสตร์ โดยอาศัยท่าน้ำหน้าวัดเป็นสถานที่ผูกเรือ และใช้ที่ดินของวัดปลูกพืชผักทำสวนค้าขาย จนกระทั่งมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีครอบครัวเป็นคนไทย  ด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นอนุสรณ์ ทั้ง ๓ ท่าน จึงชักชวนชาวจีนชาวไทยและญาติพี่น้องที่เดินทางมาค้าขายด้วยกันบูรณะวัด ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “ วัดสามจีน 

วัดพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ ๒๔๑๐ เดิมเรียกว่า วัดสามจีน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพรหมมาสตร์ ในปี ๒๔๘๓ ตามชื่อบ้านนามเมืองถิ่นนั้น

ศาสนสถาน อุโบสถ์และหมู่เจดีย์

อุโบสถ์มีลักษณะก่ออิฐถือปูนแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โครงสร้างแบบผนังรับน้ำหนัก หลังคาจั่วมุงกระเบื้องดินเผาปลายแหลม ชายคาสั้น ไม่ประดับเครื่องลำยอง ตกแต่งปลายกรอบหน้าบันเป็นเส้นตวัดขึ้น  คล้ายหางมังกรแบบศาลเจ้าจีน หน้าบันผนังสกัดหน้าประดับลวดลายปูนปั้นเป็นรูปดอกไม้๔ดอก  อาจเป็นดอกปาริชาดตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยชามจีน ด้านล่างเป็นรูปบุคคลชายหญิง คุกเข่าพนมมือ เลียนแบบลายเส้นที่เขียนด้วยพู่กันจีน ส่วนหน้าบันด้านหลังเป็นเรื่องพุทธประวัติ ผนังด้านข้างเจาะช่องแบบลูกฟัก ผนังด้านหน้ามีประตูเข้า ๒ ทางด้านหลังก่อทึบ เป็นอุโบสถมหาอุตม์ บูรณมาแล้ว ๓ ครั้งๆสุดท้ายโดยกรมศิลปกรในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

วัดพรหมาสตร์
วัดพรหมาสตร์
DSC_4352.JPG

ภายในมีฐานชุกชีเขียงขนาดใหญ่ประดิษฐาน พระประธาน ปูนปั้น ปางมารวิชัย และมีอัครสาวกทั้ง ๒ ข้างลักษณะคล้ายคนจริงตามแบบพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่๕
เป็นฝีมือช่างท้องถิ่น กลุ่มพระเจดีย์ลาย ตั้งเรียงเป็น ๒ แถว แถวละ ๒ องค์ ด้านหน้า
อุโบสถ์ ด้านทิศตะวันออกเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมทรงระฆัง ด้านทิศตะวันตกเป็นเจดีย์
ฐาน ๘ เหลี่ยมและเจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆัง กำแพงแก้วก่ออิฐถือปูนมีช่องประตูด้านหน้าและด้านหลังด้านละ ๑ ช่อง ซุ้มประตูด้านหย้าทำเป็นกรอบรูป ๓ เหลี่ยมหน้าจั่ว ตกแต่งขอบด้วยแถบเส้นตรงและซ้อนชั้นหลังคา ซึ่งเป็นศิลปะแบบยุโรปสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เป็นงาน
ผสมผสานของงานศิลปกรรมแบบไทย จีน ยุโรป สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังมีอิทธพลของชาวจีนสืบเนื่องมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ และชาวตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในสมัยรัชกาลที่ ๔

เสมาหินทราย วัดพรหมาสตร์
เสมาหินทราย วัดพรหมาสตร์

เสมาหินทรายแดงมีศิลปะลวดลายมาทางปลายอยุธยาซึ่งยังคงมีอิทธพลมาถึงต้นรัตนโกสินทร์ 

พระพุทธรูปประจำวัดพรหมมาสตร์
รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส
pra01.png

หลวงพ่อสัมฤทธิ์
ชาวบ้าน ร่วมกันปั้นหล่อ ส่วนผสมขององค์พระ
มีทองคำเป็นส่วนมาก  จึงหุ่มด้วยปูน

อดีตเจ้าอาวาส

เจ้าคณะหมวดศรี
มรณะภาพ
๒๔๗๕

xc2.png

พระมหาทองย้อย
พระพุทธวรญาณ

๒๔๗๖ -๒๔๘๐

xc1.png

พระครูพรหมพรตพิมล
อินทร ์อมโร

๒๔๘๑-๒๕๒๕

xc3.png

วัตถุโบราณ

DSC_4772.png
9642_181029094524R6.png

คลิกเพื่อขยาย

ธรรมมาสน์

วัดพรหมมาสตร์

ธรรมมาสน์ไม้สักทองแกะสลักลงรัก ปิดทอง ด้วยมืออย่างประณีตโดยช่างฝีมือชาวจีน ลวดลายมังกร และกษัตริย์นักรบจีนทรงดาบ

พระเครื่อง เหรียญอดีตเจ้าอาวาส วัดพรหมมาสตร์

พระครูวรวิหารานุรักษ์
น.ธ.เอก,พธ.บ.,คม. (กิตติมศักดิ์)
เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
เจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพรหมมาสตร์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ชื่อเดิม วันชัย บุญเต็ม
เกิดวันที่ ๗ แรม ๗ ค่ำ ปีมะโรง  อายุ 56 ปี
อุปสมบท วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๙
ปัจจุบันพรรษา  ๓๔  

ศึกษา วิชา จากหลวงพ่อเนื่อง  วัดจุฬามณี อัมพวา

และเป็นศิษย์หลวงตาหม่อม วัดโพธิ์งาม จ. ลพบุรี

ชุดตลาดพระเครื่อง

ตลาดนัดพระเครื่อง
วัดพรหมมาสตร์

ตลาดพระเครื่องวัดพรหมมาสตร์ ลพบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพ เปิดดำเนินการมาแล้ว ๑๑ ปี ตลาดนัดพระเครื่องวัดพรหมมาสตร์มาแล้วไม่ผิดหวัง รับชื้อง่าย ขายก็คล่อง โดยวัดเป็นผู้บริหารเอง  เดินทางสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอมีหลังคาคุ้มฝนแดดอย่างดี

เปิดทุกวัน อังคาร​ วันศุกร์​ วันอาทิตย์​


ตลาดพระเครื่องวัดพรหมมาสตร์
ปิดตลาดชั่วคราว! จนกว่าสถานการณ์
โควิค 19 จะคลี่คลาย

Facebook
วัดพรหมมาสตร์

Facebook
หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล วัดพรหมมาสตร์

svan.jpg

ร่วมทำบุญกับ
วัดพรหมมาสตร์
สะดวกสบาย แค่สแกน

สแกนปุ๊ป ได้บุญปั๊บ บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ
ด้วย QR CODE 
ได้แล้ววันนี้ ทุกธนาคาร

4151.png

ที่อยู่: 149 หมู่ 2 ตำบลพรหมมาสตร์  อำเภอเมืองลพบุรี   15000
โทรศัพท์: 081-9467813

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

bottom of page