top of page

ใบสมัครทำเว็บไซต์

โครงการจัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

logo999.png

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพถ่าย  ประวัติ  แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ ของวัด ลงในเว็บไซต์ Lopburi.org จำนวน วัดละ 1 หน้าเว็บเพจ เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ วัดของท่านให้เป็นที่รู้จัก  โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว 7,500 บาท ตลอดชีพ ( ราคานี้รวม ค่าถ่ายภาพ ค่าจัดทำเว็บไซต์ ค่าดูแลตลอดอายุ)
 

  วัตถุประสงค์  
 

เพื่อรวบรวมข้อมูลวัดทุกวัดในจังหวัดลพบุรี ให้อยู่ในเว็บไซต์ท่องเที่ยวอันดับ1 ของจังหวัดลพบุรี ง่ายต่อการค้นหา สร้างโอกาสให้วัดขนาดเล็ก หรือวัดที่ไม่มีผู้คนรู้จัก ได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้ เทียบเท่ากับวัดขนาดใหญ่ทำเนียบเว็บไซต์วัดของจังหวัดลพบุรี จะเป็นต้นแบบของการรวบรวมข้อมูลวัดในจังหวัด ให้เข้าสู่สังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหา สืบค้นข้อมูล เพื่อนำไปเพื่อการศึกษา หรือ นำรายได้จากช่องทางต่างเข้าสู่วัด เช่นการบริจาค การท่องเที่ยววัด หรือการแจ้งกำหนดพิธี หรือกิจกรรมทางศาสนาสำคัญต่างๆ

ชื่อวัด *

ที่อยู่ *

ผู้ติดต่อ *

โทรศัพท์ *

อีเมล์ *

หมายเหตุ

bottom of page