top of page

ผลงานสุดฝีมือช่างจักสานหวาย บ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรีหัตถกรรม ของขวัญและของชำร่วย เป็นการงานช่างราน  ตำนานฝีมือพื้นบ้านบรมครูจักรสารตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มี ใบเดียวเท่านั้นในโลก ใช้เวลาสานนาน 3 ปี

ตะกร้าหวายดำ จากสุดยอดฝีมือช่างจักสานหวาย บ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรี

฿100,000.00ราคา
    bottom of page