top of page

ชุมชนหล่อทองเหลือง บ้านท่ากระยาง

อยู่ในเขตอ.เมืองลพบุรี หลังวัดตองปุ บ้านท่ากระยาง (หล่อรูปโลหะและดินสอพอง)  

เดิมเป็นหมู่บ้านช่างหล่อมีอาชีพหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ ต่อมาเริ่มหล่อรูปโลหะอื่นๆเป็นประเภทของที่ระลึก

และเลียนแบบของเก่าด้วย เช่น  รูปสัตว์ประจำปีนักษัตริย์ รูปหนุมาน เทวรูปพระกาฬ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการทำดินสอพองเม็ดเล็กแบบเก่าอีกด้วย 

ช่างหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  มีประวัติทำการหล่อทองเหลืองมากกว่า 100 ปีมาแล้ว งานช่างหล่อทองเหลืองของหมู่บ้าน ท่ากระยาง คุณยายฮวย พุ่มขจร ได้เล่าว่า เห็นการทำมาตั้งแต่เด็กโดยมีปู่ดำ (ไม่ทราบนามสกุล) ได้ทำการหล่อทองเหลืองอยู่ที่ท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ริเริ่มทำผลิตภัณฑ์ทองเหลืองเป็นรายแรก โดยปู่ดำเป็นลุงของเพื่อนพี่สาวยายฮวย พุ่มขจร ตั้งแต่เด็ก ๆ คุณยายได้เห็นการหล่อทองเหลืองจึงได้ขอทดลองทำบ้าง อาชีพแรกคือการทำนา ต่อมาสนใจการหล่อทองเหลืองจึงหันมาฝึกอาชีพหล่อทองเหลืองโดยการหันมาหล่อทองเหลือง


ในอดีตที่มีการหล่อทองเหลืองจะทำในแนวสิ่งเคารพบูชา ได้แก่ การหล่อพระพุทธรูป การหล่อเทวรูป การหล่อพระเครื่อง การหล่อขัน-น้ำมนต์ การหล่อพระเกจิอาจารย์ การหล่อรูปเหมือน การหล่อสัตว์หิมพานต์ การหล่อสัตว์ต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดแขวนคอขนาดเล็ก ๆ ไปจนถึงการหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และขยายกิจการสามารถตั้งโรงงานขนาดใหญ่โดยใช้แรงงานในชุมชน คุณยายฮวย พุ่มขจร ได้ผลิตทองเหลืองมาประมาณมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการหล่อทองเหลือง ได้แก่ นางบังอร เกื้อกระโทก ลูกสาว และ นายอุทัย เกื้อกระโทก ลูกเขย เป็นคนดูแลกิจการแทน


ต่อมาได้มีวิวัฒนาการเจริญขึ้น นายอุทัย เกื้อกระโทก ลูกเขยคุณยายฮวย พุ่มขจร ได้เริ่มพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ให้ทันยุคสมัย จึงได้ประยุกต์ขึ้นใหม่โดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น สามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาเพิ่ม แต่ในบางส่วนก็ยังคงอนุรักษ์รูปแบบเดิมอยู่ และนำงานหล่อทองเหลืองเพื่อเพิ่มคุณค่าให้เป็นที่รู้จักโดยจัดตั้งกลุ่มช่างหล่อทองเหลืองบ้าน
ท่ากระยาง สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของจังหวัดลพบุรี ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพและรูปแบบของงานหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง

bottom of page