top of page

ท่องเที่ยววิถีชุมชน

เชิงเกษตร

จ.ลพบุรี 

ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ 

  บ้านสวนขวัญ

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2556 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 58 หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  เป็นชุมชน ที่อยู่ริมคลองบางขาม ซึ่งเป็นสายน้ำประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีอาชีพเกษตรเป็นหลัก บ้านสวนขวัญ จึงเกิดแนวความคิด นำภูมิปัญญา ของคนในท้องถิ่นผลิตสินค้าคุณภาพ รวมกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กสิกรรมธรรมชาติ พึ่งพาตนเองตามศาสตร์พระราชา
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

          จิบการแฟริมคลอง ล่องเรือ ชมธรรมชาติและวิธีชีวิตริมน้ำ กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชมบ้านไม้โบราณ และ เรื่องเล่าจากคลองบางขาม เรียนรู้กับภูมิปัญญาไทย แต่เก๋ไก๋สุดๆ ชมการทำผ้าบาติกน้ำเต้าหู้ ชมพิพิธภัณฑ์เกษตรวิถีถิ่น ชมการงานฝีมือสานตะกร้า สู่สินค้าโอทอปห้าดาวระดับประเทศ
ทั้งหมดมีอยู่ใน บางขาม อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

บ้านสวนขวัญ บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
บ้านสวนขวัญ บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
บ้านสวนขวัญ บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี

  ฟาร์ม
บ้านสวนขวัญ

วิถีข้าว  ดำนา เกี่ยวข้าว ดงข้าว

การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

การเพาะงอก ทานตะวันงอก ผักบุ้งงอก

การทำไข่เค็ม ดินสอพอง    การทำสบู่สมุนไพร

น้ำยาล้างจานสมุนไพร  การทำเชือกกล้วย    

การทำตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก

ทำพิซซ่าเตาถ่าน  การทำไข่เค็ม ดินสอพอง 
การทำสบู่สมุนไพร น้ำยาล้างจานสมุนไพร
การทำเชือกกล้วย การทำตะกร้า

โปรแกรมท่องเที่ยว
วิถีชุมชน เชิงเกษตร บ้านมหาสอน

 

1-4คน  ราคาท่านละ 450 บาท  
ท่องเที่ยวเวลา  10.00-15.00
5-12 คน ราคาท่านละ 420 บาท
ท่องเที่ยวเวลา  09.30-15.00
13-24 คน ราคาท่านละ 400 บาท
ท่องเที่ยวเวลา 09.30-15.00น.
25-50คน ราคาท่านละ 380 บาท
ท่องเที่ยวเวลา   09.00-15.00

โปรแกรมท่องเที่ยว


ล่องเรือชมประวัติศาสตร์  -  อาหารเที่ยง1มื้อ  -  ชมแหล่งเรียนรู้ บ้านสวนขวัญ เกษตรอินทรีย์ง่ายๆใครๆก็ทำได้ สไตล์บ้านสวนขวัญทำสบู่ แปรรูปข้าวและเห็ด การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ความมั่นคงทางอาหาร -ท่องเที่ยววิถีชุมชน นาบัวผสมผสาน ประวัติศาตร์
ชมบ้านเรือนไทยโบราณ  *มีของที่ระลึก  *มีเวลคัมดลิ้ง

ท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านมหาสอน บ้านไทย บ้านหวาย ครูศิลป์ พระราชินี ในรัชกาลที่ 9  บ้านเห็ด ไหว้-ทำบุญวัดมหาสอน ชมพระนาคปรกที่ใหญ่ที่สุด พระประจำจังหวัดลพบุรี ชมวัดห้วยแก้ว เจดีย์ที่สร้างด้วยแรงศรัทรา ไหว้พระแม่จามเทวี ที่วัดบางพึ่ง ล่องเรือชมวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำ ถ่ายรูปกับหนุมานอ้าปาก ที่วัด คุ้งท่าเลา ชมทิวทัศน์ ยามเย็นชมแพปลาที่บ้านญวณ ชมโบรถ์คริส วัดนักบุญลูกา มีอายุ 101 ปีโยนจุลินทรีย์บอล  อนุรักษ์น้ำ ตลอดเส้นทางเรือ คนละ 1 ลูก

กิจกรรมในการท่องเที่ยว 1 วัน
เริ่ม 10.00-17.00 น.  ให้บริการทุกวัน
หยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ภาพกิจกรรม
บ้านสวนขวัญ

บ้านสวนขวัญ

บ้านสวนขวัญ

สอนการทำพิชช่า

สอนการทำพิชช่า

เรียนรู้การทำยากันยุงจากตระไคร้หอม

เรียนรู้การทำยากันยุงจากตระไคร้หอม

เรียนรู้การทำไข่เค็มดินสอพอง

เรียนรู้การทำไข่เค็มดินสอพอง

ล่องแม่น้ำบางขาม

ล่องแม่น้ำบางขาม

ชมกระชังเลี้ยงปลา

ชมกระชังเลี้ยงปลา

bottom of page