top of page
vb.jpg
ssssss.png

เจิมรถ  สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา อาบน้ำมนต์ ไหว้พระพระมหากัจจายนะ พระสีวลี พิฆเนศวร  พระราหูเขี้ยวแก้ว  ชมวิหารหลวงพ่อบุญมี  ไหว้รูปเหมือนหลวงพ่อบุญมี 

วัดสิงห์ทอง
113 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ ๐๘๗  ๘๒๗๑๖๔๗

หลวงพ่อบุญมี ทีปงฺกโร

พระครูวิบูลจริยาวัตร 

อดีตเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ - บางขันหมาก

และอดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง

พระครูวิบูลจริยาวัตร (หลวงพ่อบุญมี ทีปงฺกโร ) เกิดที่บ้านหัน ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ  เกิดวันอังคารที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๔๕๐ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะแม  
โยมบิดาชื่อ นายโม่ โยมมารดาชื่อ นางจุก นามสกุลแคภูเขียว มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน

เมื่อเยาว์วัย ได้รับการศึกษาจากวัด คือศึกษาจากพระ ชื่อพระอาจารย์หร่อย วัดตลาด ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิด และต่อมาได้เข้าศึกษาในโรงเรียนวัดบ้านหัน จนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๓ (ตามที่ท่านบอกเล่า)  เมื่อสำเร็จแล้วได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำนา

 

ก่อนอุปสมบท
ได้ประกอบอาชีพทำนา ในระยะต่อมาเกิดฝนแล้ง ไม่สามารถที่จะทำนาต่อไปได้ จึงได้จากบ้านเกิดเมืองนอน เมื่ออายุ ๑๘ ปี ไปประกอบอาชีพรับจ้างเกี่ยวข้าว อยู่แถวตำบลบางขาม ตำบลคลองเม่า อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นเวลานานพอสมควรจึงได้ทำการอุปสมบท


อุปสมบท
พระครูวิบูลจริยาวัตร ( หลวงพ่อบุญมี ทีปงฺกโร) อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๕ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก ณ พัทธสีมาวัดตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระอธิการคง คงคปญโญ เป็นพระอุปัชฌาย์

ระหว่างอุปสมบท
ได้ศึกษาธรรมวินัยตามความสามารถ และได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำเขาตะโกพุทธโสภา เป็นเวลา ๕ พรรษา และได้ไปศึกษาในการปฏิบัติธรรมที่วัดบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร เป็นเวลา ๕ พรรษา จากนั้นได้เดินทางกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำตะโกอีก ๑ พรรษา แล้วเดินทางไปอยู่ที่วัดทำควาย (วัดเสถียร) จังหวัดสิงห์บุรี จำพรรษาอยู่ ๒ พรรษา  


เมื่อครั้นออกพรรษาแล้ว ได้เดินทางไปศึกษาธรรมในด้านการปฏิบัติ เรียนพระกัมมัฎฐาน ที่วัดนิยมวิปัสสนา
อำเภอบางบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติอยู่เป็นเวลา ๓ พรรษา
จากนั้นได้ไปศึกษานักธรรมที่วัดคอกหมู (วัดสิตาราม) ซึ่งตั้งอยู่ข้างวัดสระเกศ กรุงเทพมหานครและได้ปฏิบัติธรรมไปด้วย


จากนั้นไม่นานได้กลับมาอยู่ที่วัดถ้ำตะโกพุทธโสภาอีกครั้ง และได้ดำริจะออกธุดงค์ ได้เดินรุขมูลจาก
วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา มุ่งหน้าสู่ภาคใต้ด้วยการเดินตลอดทาง


และได้หยุดปฏิบัติธรรมพระกัมมัฏฐานอยู่ที่เขาวัง และเขางู จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลาพอสมควร ได้เดินทางไปยังเขาสามร้อยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหาสถานที่อันสงบ เมื่อได้ปฏิบัติธรรมเป็นเวลาพอสมควร จึงได้เดินทางกลับวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา  และอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำตะโกอีกระยะหนึ่ง 

 

หลังจากนั้นได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสนามไชย ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยสอนนักธรรม แก่พระภิกษุสามเณร เป็นเวลา ๑ พรรษา และได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพาณิชธรรมิการาม (วัดหนองเต่า) อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นเวลา ๑ พรรษา และได้กลับมาที่วัดสนามไชย เพื่อทำการสอนนักธรรม แก่พระภิกษุสามเณรอีกถึง ๓ พรรษา ก่อนจะมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสิงห์ทอง จนมรณภาพ

การศึกษานักธรรม
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้นักธรรมตรี วัดไตปลาดุก อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้นักธรรมโท วัดบางมูลนาค อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้นักธรรมเอก วัดบางมูลนาค อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร

ตำแหน่งหน้าที่และสมณศักดิ์
ได้รับตำแหน่งให้รักษาการ เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๗-๒๔๙๕
ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม   ๒๔๙๕

bottom of page