top of page

Lopburi is a small city in Thailand located about 150 km north of Bangkok. It is famous for the hundreds of crab-eating macaques live in and around the city's two major ruins. The monkeys are well-adjusted to human contact, bringing mischief and mayhem to anyone who lets their guard down.

Lopburi

City of Monkeys
เที่ยวลพบุรี ดูลิงลพบุรี

จากประวัติอันยาวนานนับพันปีของเมืองลพบุรี ที่ผูกพันอยู่กับลิงใหญ่ นามว่าหนุมานนั้น ยังมีโบราณสถานอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนจังหวัดลพบุรี คือ ศาลพระกาฬ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทางรถไฟ ตรงข้ามปรางค์สามยอดในศาลพระกาฬ มีโบราณวัตถุที่สำคัญ เป็นประติมากรรมลอยตัวศิลารูปพระนารายณ์สี่กร อันพระนารายณ์สี่กรนี้ ใครๆ ก็ทราบว่า คือ องค์พระผู้ที่อวตารลงมาเกิดเป็นพระรามตามตำนานที่ว่าไว้ เพื่อช่วยปราบยักษ์ทศกัณฑ์ ที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับโลกมนุษย์ ในการทำศึกษาสงครามกับทศกัณฑ์นั้น พระรามมีลิงเป็นทหาร จะด้วยเหตุแห่งความบังเอิญ หรือเรื่องราวจะต้องถูกเข้ามาเชื่อมโยงแห่งตำนานเมืองลพบุรี ศาลพระกาฬ อันเป็นโบราณสถานที่เคารพบูชาของประชาชนชาวไทยทั่วไปแห่งนี้ ได้มีฝูงลิงอาศัยอยู่อย่างมากมาย คล้ายเป็นกำลังพลคอยเฝ้าองค์พระนารายณ์มาช้านานแล้ว เหมือนชุมชนเมืองวานรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ลิงฝูงนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นลิงเจ้าพ่อ หรือลิงศาลพระกาฬนั่นเอง

ลิงศาลพระกาฬ มี 4 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นลิงแสม CRAB-EATING MACAQUE และลิงวอก RHESUS MACAQUE ส่วนอีก 2 ชนิด ซึ่งเป็นส่วนน้อย คือ ลังกัง PIGTAILED MACAQUE ลิงเสน STUMP-TAILED MACAQUE และลิงพันธุ์ และลิงพันธุ์ผสม อาศัยปะปนกันอยู่บริเวณศาลพระกาฬ โดยยังไม่มีการสำรวจตามหลักวิชาการ แต่คาดคะเน ด้วยสาย น่าจะประมาณ 1,000 ตัว นับว่าเป็นชุมชนลิง ที่อยู่ใจกลางเมืองมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ เมื่อมีลิงมากมายขนาดนี้ ที่ไม่ยอมยายถิ่นฐานไปไหน แล้วนับวันก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณศาลพระกาฬจึงเปรียบเสมือนเขตวานรนครอันยิ่งใหญ่ มีการจัดสรรแบ่งเขนการปกครองกันตามพรรคพวกของมัน มีหัวหน้ากลุ่มบังคับบัญชาเป็นจ่าฝูงเฉกเช่นเดียวกันกับมนุษย์ มี
พี่น้องเพื่อนฝูง อยู่อย่างสมานสามัคคีกันภายในกลุ่มไม่ล่วงล้ำอาณาเขตให้เกิดเรื่องเคืองขัด กันด้วยสัญญา สัญชาตญาณ  ลิงที่บริเวณศาลพระกาฬนี้มีกลุ่มใหญ่ อยู่ 3 พวก คือ ลิงศาล ลิงตึก และลิงโรงเรียน

เที่ยวลพบุรี ดูลิงลพบุรี
เที่ยวลพบุรี ดูลิงลพบุรี
เที่ยวลพบุรี ดูลิงลพบุรี
ลิงศาลพระกาฬ

เป็นพวกที่ใหญ่ที่สุด อาศัยอยู่บริเวณศาลพระกาฬจะครองอาณาเขตจากศาลถึงพระปรางค์สามยอดตอนเช้าจะมี อาหารที่เจ้าหน้าที่ และประชาชนนำอาหารมาให้บริเวณศาลพระกาฬ กว่าจะกินเสร็จก็ตกราวๆ บ่ายของทุกวันแล้วจะออกไปพักผ่อนที่บริเวณสนามหญ้าหน้าพระปรางค์สามยอด

โดยพักอยู่ตามซอกเล็กซอกน้อยของพระปรางค์สามยอดอาศัยร่มเงาและสนามหญ้า วิ่งเล่น พอตกเย็นจะกลับมานอนที่ศาลบ้างบางส่วน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่พระปรางค์สามยอด บริเวณนี้ไม่มีเจ้าน้าที่นำอาหารมาให้นอกจากมีรายการพิเศษ เช่น เลี้ยงโต๊ะจีนลิง

เที่ยวลพบุรี ดูลิงลพบุรี
ลิงลพบุรี
ลิงลพบุรี
ลิงลพบุรี

ลิงตึกอาศัยอยู่บริเวณตึกหน้าศาลพระกาฬเข้าไปในตัวตึกแถวหน้าสถานีรถไฟ ขยายเขตไปทั่วบริเวณใช้หลังคาตึก สายเคเบิ้ลไฟฟ้า สายโทรศัพท์ เป็นเส้นทางสัญจร และอาศัยนอนตามซอกตึกแถว ลิงพวกนี้เสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช๊อตมาก จะมีลิงตึกถูกไฟฟ้าช๊อตตาย หรือไม่ก็บาดเจ็บสาหัสตกลงมาบ่อยๆ มิหนำซ้ำลิงตึกพวกนี้มักจะเป็นโรคผิวหนัง และนำโรคต่างๆ เข้ามาแพร่เชื้อเนื่องจากอาศัยน้ำครำหลังตึกและสิ่งปฏิกูลที่ชาวบ้านทิ้งใน ถังขยะออกมากิน ลิงบางตัวเข้าไปขโมยของกิน หรือไม่ก็เข้าไปรื้อข้าวของชาวบ้านเสียหายอยู่บ่อยๆ จนชาวบ้านบริเวณนี้จะมีไม้เรียวไว้คอยไล่ลิง เสาโทรทัศน์ของชาวบ้านจะถูกล้อมด้วยสังกะสีคล้ายรูปซึงนึ่งข้าว คนนอกพื้นที่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เห็นเสาโทรทัศน์ของชาวบ้านตลาดลพบุรี จะถามทันทีว่าเสาโทรทัศน์ที่นี่ทำรูปแบบแปลกๆ สงสัยจะรับภาพได้ชัดดี เพราะมันไม่เหมือนที่อื่น มีการบันทึกภาพไว้เสมอ เมื่อได้รับคำตอบว่าทำไว้สำหรับกันลิงตึกพวกเขาจึงเข้าใจ

ลิงลพบุรี
ลิงลพบุรี

ลิงโรงเรียนลิงพวกนี้บางคนบอกว่าลิงพวกนี้รักความก้าวหน้า ใฝ่หาความรู้ จึงเข้ามาอาศัยโรงเรียนอยู่ ความจริงลิงพวกนี้ถูกเบียดเบียนออกมาจากลิงทั้งสองกลุ่ม มาสร้างอาณาจักรใหม่มีรั้วและต้นไม้ข้างโรงเรียน อาศัยเป็นที่สัญจรและวิ่งเล่นจากกลุ่มเล็กๆ จนเป็นกลุ่มใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ชื่อโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปัจจุบันลิงโรงเรียนพวกนี้ได้ย้ายกลุ่มไปเป็นลิงตลาดอยู่แถวตลาดหลังคาโรง หนังมาลัยรามา และตลาดมโนราห์ อาศัยชายคาและซอกมุมตึกหลบแดด หลบฝน จนแทบไม่กลับเข้าไปในบริเวณโรงเรียนแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุ คงจะเลียนแบบนักการเมืองที่มีการยุบพรรค ย้ายพรรคตามกาลเวลา เพื่อหาที่อยู่ที่ดีกว่า เพราะมันก็ไม่โง่เหมือนกันที่จะอยู่กับพรรคที่ไม่มีอนาคตเพื่อคอยวันตาย

ลิงลพบุรี

การคัดสรรลิงที่เป็นหัวหน้าหรือจ่าฝูง เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนหัวหน้า เมื่อหัวหน้าเก่าตายหรือแก่มาก ไม่เอาธุระเรื่องการผสมพันธุ์มันก็จะไม่คุ้มครองลิงในกลุ่มและไม่อยากออก หน้าต่อสู้กับลิงกลุ่มอื่นๆ ก็จะมีการเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ การคัดเลือกหัวหน้าลิงเป็นไปตามธรรมชาติมีน้ำใจนักกีฬา ไม่มีการรุมแบบหมาหมู่ แพ้แล้วก็ยอมแพ้อย่างมีน้ำใจนักกีฬา ไม่ผูกใจเจ็บคิดมาก คอยกัดทีเผลอ ฉะนั้นลิงตัวใหญ่ และแข็งแรงมีน้ำอดน้ำทน ใจถึง จึงจะได้เป็นหัวหน้าลิง เริ่มส่อแววจากการขู่ ถ้าไม่กลัวก็จะไล่กัด ตัวอื่นที่จะสู้กับมัน จะมีลิงที่ส่อพฤติกรรมอย่างนี้หลายตัว หลังจากหัวหน้าลิงเก่าหมดอำนาจ มันจะกัดกันจนแพ้ชนะไปข้างหนึ่ง
 

บางครั้งมันต่อสู่กันนานจนบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่ แต่ต้องมีการแพ้ชนะกันหนึ่งตัว เมื่อสู่กันนานต่างก็หมดแรง ลิงตัวอื่นที่คอยอยู่จะไม่ถือโอกาสรุมหรือซ้ำเติมตัวที่ชนะมาใหม่ๆ กลับจะยอมรับให้เป็นหัวหน้าลิงที่ยิ่งใหญ่เสียด้วย ถ้ามีแผลออกมาโชว์มากๆ ยิ่งน่านับถือเพราะบางครั้งกว่าได้เป็นหัวหน้าหรือจ่าฝูง ต้องเสียหางไปครึ่งหนึ่ง เพราะฤดูการเลือกตั้งผู้นำใหม่ของลิงมันก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง จะรุนแรงไปหน่อย ก็ถือว่าเป็นประเพณีของลิงมัน แต่ก็จะไม่มีการหักหลังกัน สิ้นสุดการเลือกสรรแล้วไม่มีโมฆะเลือกใหม่ หรือส่งไปตีความที่ไหนอีก ถ้ามีบาดแผลปรากฏชัด เช่น หางด้วน เจ้าหน้าที่ประจำศาลพระกาฬก็จะตั้งฉายาให้มันทันทีว่าไอ้ด้วน มีหัวหน้าลิงหลายตัวในอดีตที่ถูกเจ้าหน้าที่ศาลพระกาฬตั้งชื่อให้ เช่น ไอ้หน้าบาก ไอ้แหว่ง เป็นต้น กัดกันจนเสียโฉม หน้าบาก ปากแหว่ง กว่าจะเป็นหัวหน้าฝูง แต่นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  เพราะเมื่อเป็นจ่าฝูง หรือหัวหน้าลิงแล้ว จะได้รับผลประโยชน์แอบแฝงมากมายนอกจากจะได้กินอาหารดีๆ ก่อนตัวอื่นแล้ว ก็ยังจะมีลิงตัวเมียมาให้ผสมพันธุ์รอบข้าง ลิงขี้โรคตัวอื่นๆ เข้าใกล้ตัวเมียจะผสมพันธุ์กันต่อหน้ามันไม่ได้ จะถูกจ่าฝูงไล่กัน มันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่ถูกกำหนดไว้เป็นหลักสากลในการคัดเลือก เพราะถ้าไม่มีกฎเกณฑ์นี้ สายพันธุ์ของมันจะเล็กลง สัญชาตญาณนี้แม่พันธุ์ที่เป็นตัวเมียจะรู้ดี เมื่อมันพร้อมที่จะเจริญพันธุ์มันก็จะมาอยู่ใกล้ๆ ตัวผู้ ตัวที่เป็นจ่าฝูงอันสง่างาม ที่สำคัญหน้าที่ประจำวันของมันคือการผสมพันธุ์ ตัวผู้ที่แข็งแรงบางตัวจะสามารถผสมกับตัวเมียได้หลายตัวในเวลาใกล้เคียงกัน ไม่จำกัดเวลาและฤดูกาล อย่างนี้ใครๆก็ชอบ บางคู่ผสมกันเสร็จแล้วตัวเมียก็จะหาเห็บให้ตัวผู้เพื่อเอาใจสร้างความ สัมพันธ์ กันไว้ครั้งต่อไป

ข้อมูลภาพและเนื้อหา จาก มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี
 

ก่อตั้งมาเมื่อ  พ.ศ.  2552  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำ
ทุกอย่างในการช่วยเหลือลิงลพบุรีมาแต่ต้น ตามขีดความสามารถและความคิดที่มีอยู่ เพื่อให้ลิงลพบุรี อยู่คู่กับคนลพบุรีอย่างมีความสุขเช่นอดีตกาล

ที่ทำการมูลนิธิ 24 ถ.พระยากำจัด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
id Line Lmflopburi.com  
bottom of page