เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

รวมพิกัดทุ่งทานตะวันยอดฮิต จ. ลพบุรี

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยว...ทุ่งทานตะวันชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรีโดยจะมีพิธีเปิดงาน โดยนายอำเภอบ้านหมี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00

-ทุ่งทานตะวัน ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (14.802586, 101.003683)

-ทุ่งทานตะวันจำปี อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี (14.851098, 100.944979)

-ทุ่งทานตะวัน บ้านซับราง เทศบาลเมือง จ.ลพบุรี (14.9107165,100.8667104)

-ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล(วัดเขาจีนแล) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี (14.834732, 100.755052)

-ทุ่งทานตะวันบ้านหนองถ้ำ-ซับเสือแมบ ต.โคกตูม อำเภอเมือง จ.ลพบุรี (14.845948, 100.822544)

-ทุ่งทานตะวันอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อำเภอเมือง จ.ลพบุรี (14.816798, 100.775001)

-ทุ่งทานตะวันโคกสำโรง จ.ลพบุรี (15.014240, 100.771708)

-ทุ่งทานตะวัน ลำสนธิ จ.ลพบุรี (15.386270, 101.353764)

-ทุ่งทานตะวัน ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (15.219829, 101.127824)

-ทุ่งทานตะวัน บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (15.045921, 100.551426)

-ทุ่งทานตะวันโคกเจริญ จ.ลพบุรี (15.467304, 100.845488)

-ทุ่งทานตะวัน หนองม่วง จ.ลพบุรี ( 15.305964, 100.680853)

-.ทุ่งทานตะวันบ้านหัวดง ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ .ลพบุรี (15.008868, 100.781827)