เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ท่องเที่ยว รถไฟลอยน้ำ เที่ยวมหัศจรรย์ ทริปพิเศษ กรุงเทพฯ – เขื่อนป่าสักฯ

สัปดาห์แรกได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้วันที่ 2 ต้องเพิ่มโบกี้รถไฟ จาก 10 เป็น 12 โบกี้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ตั๋วถูกจองเต็มหมดทุกรอบ เบื้องต้น นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ลงพื้นที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว และ ประเมินสถานการณ์ภาพรวม ด้านการท่องเที่ยว พบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะมีการเพิ่มโบกี้รถไฟแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอ นักท่องเที่ยวบางส่วนยอมที่จะยืนมากับขบวนรถไฟ เพราะไม่อยากพลาด ทริปพิเศษ ในครั้งนี้