เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

มิสแกรนด์ลพบุรี 2016


น้องแพรว พัชรมัย บุญเลิศกุล มิสแกรนด์ลพบุรี 2016 เดินทางเข้าพบ นางอรพิน จิรพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อขอพร ก่อนที่จะเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 ครั้งที่ 4 เก็บตัวการประกวดที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะมีการตัดสินการประกวดในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อเฟ้นหาสาวงามเข้าประกวดบนเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2016 การประกวดครั้งนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยใช้รูปแบบการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 77 จังหวัด

#ขาว

Featured Posts