เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญ ร่วมงาน เทศกาลกระท้อนหวานปี 2559 วันที่ 6-20 กรกฎาคม 2559

June 3, 2016

การประกวดกระท้อน จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประกวดธิดากระท้อน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จำหน่ายกระท้อนสด ,กระท้อนแปรรูป ขอเชิญ ร่วมงาน เทศกาลกระท้อนหวานปี 2559 วันที่ 6-20 กรกฎาคม 2559

 

Please reload

Featured Posts

เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 จังหวัด (ลพบุรี-สระบุรี)

May 22, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square