สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี ระดับดาว :  (ปี 2555)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล
49 หมู่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230

ทองม้วนสอดใส้หมูหยอง

฿50.00ราคา
  • 49 หมู่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230

    สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้าน ร่วมกันผลิตสินค้าจำหน่าย

  • หมู่บ้านถูกผลกระทบจากเขื่อนป่าสัก ถูกเวนคืนที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีที่ทำกิน ทำให้ชาวบ้านไม่มีงานทำคือปัญหาว่างงาน และหันมาจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน ทำผลิตภัณฑ์ คือ ทองม้วนปลาช่อน ทองม้วนทานตะวัน ทองม้วนสมุนไพร ซึ่งตอนนี้เป็นที่ยอมรับของตลาด