top of page

ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสรรค์

พระสุเมธาธิบดี 

บ้านเกิดของท่านอยู่ที่ ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์(พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี) 

โดยพระสุเมธาธิบดี  ซึ่งบ้านเกิดของท่านอยู่ที่ ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  

ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์(พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี) ขึ้นมามีจุดประสงค์หลายประการ

เพื่อส่งเสริมการศึกษาของผู้ยากไร้ให้้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ ยกระดับความเป็นอยู่

ทำให้มีปัจจัยสี่สมควรแก่อัตภาพ  

ภายในศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ประกอบด้วยสำนักงาน อาคารฝึกงาน ชมรมไทยพวนบ้านหมี่ ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม  หอประชุมประชาสุขสันต์ และวัฒนธรรมของชาวไทยพวน เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างขึ้นปี 2535 

 

ชั้นล่างเป็นสำนักงานมูลนิธิประชาสุขสันต์ ศูนย์วัฒนธรรมถิ่นไทยพวน ศูนย์แสดงสินค้าพื้นบ้าน  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่แสดงวิถีชีวิตและถิ่นฐานบ้านเดิม ส่วนภายในห้องชีวิตประจำวันของวัฒนธรรมถิ่นไทยพวนจัดแสดงอาทิเช่น  แอบใส่ข้าวขนาดใหญ่ ตะกร้า หีบใส่เสื้อผ้า กำปั่น แคน กองเพล ถาดพาข้าว(สำรับข้าว) ผ้าไทยพวนโบราณ เป็นต้น

 

ส่วนชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พุทธคยาจำลอง  ตู้พัดยศต่างๆ 3 ตู้ จำลองห้องทำงานของท่านพระครูฯ  และหุ่นขี้ผึ้งของพระสุเมธาธิบดี ชุดครุย หนังสือเก่าที่ท่านได้สะสมฯลฯ   บริเวณฝาผนังของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพถ่ายเก่าหลายภาพ อีกมุมจัดแสดงโล่ห์และเหรียญตรา เครื่องถ้วยน้ำชาแบบจีน กลักไม้ขีดนำเข้าจากต่างประเทศ  กระป๋องออมสิน ที่ท่านได้มาในวาระต่างๆ

 

เปิดบริการ 08.30-17.30 น. การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า

โทร. 036-471847,08-19231624,08-67933950

bottom of page