top of page
watsingtong-01.jpg

ร่วมบริจาค-ทำบุญ

วัดสิงห์ทอง

          สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธา ที่พร้อมจะทำบุญกับวัดสิงห์ทอง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกับทางวัด 

สามารถโอนปัจจัยของท่านเข้าบัญชีธนาคารวัดสิงห์ทองโดยตรงที่

วัดสิงห์ทองชวนทำบุญผ่าน'QRสาธุ
สำหรับบริจาคเงินทำบุญยุคสังคมไร้เงินสด
สแกน QR CODE เพื่อทำบุญ

เจิมรถ  สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา อาบน้ำมนต์ ไหว้พระพระมหากัจจายนะ พระสีวลี พิฆเนศวร  พระราหูเขี้ยวแก้ว  ชมวิหารหลวงพ่อบุญมี  ไหว้รูปเหมือนหลวงพ่อบุญมี 

วัดสิงห์ทอง
113 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15110
โทรศัพท์ ๐๘๗  ๘๒๗๑๖๔๗

bottom of page